COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. od 1998 roku zajmuje się sprawami związanymi z ekonomicznymi aspektami prawa antymonopolowego, w szczególności w zakresie zagadnień niestandardowych i wymagających interdyscyplinarnego podejścia. W naszej pracy skutecznie łączymy prawo z ekonomią, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania, które pozwolą maksymalizować zakładane cele biznesowe przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem biznesowym.
COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. od 1998 roku zajmuje się sprawami związanymi z ekonomicznymi aspektami prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, w szczególności w zakresie zagadnień niestandardowych...
Zespół COMPER to ekonomiści, ekonometrycy i prawnicy, którzy współpracując nad danym projektem, potrafią łączyć posiadaną wiedzę i efektywnie się uzupełniać...