COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. od 1998 roku zajmuje się sprawami związanymi z ekonomicznymi aspektami prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, w szczególności w zakresie zagadnień niestandardowych i wymagających interdyscyplinarnego podejścia. W naszej pracy skutecznie łączymy prawo z ekonomią, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania, które pozwolą maksymalizować zakładane cele biznesowe przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem biznesowym.


We wszystkich realizowanych przez nas projektach łączymy wiedzę prawniczą i ekonomiczną, a nasi pracownicy świetnie się uzupełniają, tworząc sprawnie funkcjonujący zespół. Pracami naszej firmy kieruje Anna Fornalczyk, która jako pierwszy Prezes Urzędu Antymonopolowego (dzisiaj – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) uczestniczyła w pracach zespołów przygotowujących programy restrukturyzacyjne dla takich sektorów gospodarki, jak: transport kolejowy, telekomunikacja, energetyka, wydobycie węgla, hutnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze. Anna Fornalczyk posiada bogate doświadczenie działania w międzynarodowej administracji, co wynika z faktu reprezentowania rządu RP w negocjacjach dotyczących zasad konkurencji i pomocy publicznej w umowach międzynarodowych.


COMPER specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz ekonomicznych, które są coraz szerzej stosowane w orzecznictwie antymonopolowym i pomocy publicznej. Takie podejście jest wynikiem toczącego się procesu „ekonomizacji” prawa antymonopolowego i prawa pomocy publicznej.