Wspólnicy
dr Joanna Fornalczyk, CIA

dr Joanna Fornalczyk, CIA

Partner

Certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością Zarządzanie Strategiczne. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku współpracowała przy wielu projektach doradczych oraz postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, a także w wielu projektach z zakresu pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjentów pomocy publicznej, między innymi w sektorach budowlanym, chemicznym, transportowym, obiektów rozrywkowych, parków naukowo–technologicznych, lotniczym. Posiada dobrą znajomość polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej z uwzględnieniem praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Joanna Fornalczyk posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z pomocą publiczną.