Świadomy biznes nie może dobrze funkcjonować bez odpowiednio zaprojektowanych działań analitycznych i audytowych. Jeżeli pomysł biznesowy zostanie wyrażony w liczbach, wówczas o wiele efektywniej można zidentyfikować możliwości optymalizacyjne danego przedsięwzięcia. Regularnie prowadzone zadania audytowe umożliwią optymalizację, co pozwoli nam zaproponować dalsze usprawnienia. Szerokie doświadczenie COMPER oraz posiadane rekomendacje są dowodem kompetencji w tych dziedzinach. W zakresie naszej oferty znajdują się takie działania jak:

  • analizy wskaźnikowe przedsiębiorstw, służące do określania kondycji finansowo–ekonomicznej, w tym do weryfikowania czy dany podmiot spełnia definicję przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji lub przedsiębiorstwa zagrożonego,
  • audyty eksploatacyjne w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • analizy ilościowe i modelowanie ekonometryczne,
  • analizy opłacalności projektów inwestycyjnych,
  • biznesplany oraz plany gospodarcze, w tym te wykorzystywane przy świadczeniu usług publicznych,
  • przygotowywanie procedur kontrolnych i audytowych,
  • analizy rynkowe i strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem strategii dystrybucyjnych lub koncentracyjnych,
  • audyty operacyjne,
  • audyty efektywnościowe,
  • audyty stawki rekompensaty.
Masz pytania? Napisz do nas
Dlaczego COMPER?

Dlaczego COMPER?

Analityczne podejście do realizowanych projektów nauczyło nas, że podstawą jest odpowiednie uporządkowanie zagadnienia, tak aby w stosowny sposób przedstawić zamierzenia strategiczne. Nasze wieloletnie doświadczenie daje gwarancję precyzji, użyteczności i kompleksowości rozwiązań.Jak działamy?

Jak działamy?

Dokładnie, efektywnie i pomysłowo. Czy to wystarczy? Tak, ponieważ po wykonanym zadaniu zawsze stawiamy kropkę.Nasze doświadczenie w zakresie zadań analitycznych oraz prowadzenia audytów (w tym audytów stawki rekompensaty) zostało zbudowane między innymi w projektach zrealizowanych w takich sektorach...

Więcej