Jednym ze sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa jest korzystanie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich. Każde wsparcie pozyskane przez przedsiębiorcę, jeżeli nie zostało sprawdzone pod kątem występowania pomocy publicznej, jest czynnikiem generującym ryzyko. Efektywne zarządzanie ryzykiem pomocy publicznej to przed wszystkim pozyskanie profesjonalnego wsparcia, które oferuje zespół specjalistów COMPER. Nasza umiejętność efektywnego łączenia wiedzy prawniczej i ekonomicznej pozwala na takie zaprojektowanie finansowania, aby Klient mógł uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Angażując COMPER do przedsięwzięć związanych z finansowaniem publicznym zyskujesz pewność, stabilność i bezpieczne wsparcie wypływające z ugruntowanej wiedzy.


W ramach działalności w zakresie pomocy publicznej wykonujemy takie prace jak:

 • identyfikacja występowania pomocy publicznej – test pomocy publicznej,
 • określanie efektywnych struktur finansowania przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności w oparciu o fundusze pochodzące z Unii Europejskiej,
 • testy prywatnego inwestora/wierzyciela/zbywcy/nabywcy/itp.,
 • kształtowanie infrastruktury ekonomiczno–finansowej i księgowej
  w funkcjonowaniu instytucji otoczenia biznesu (np. parki technologiczne),
 • przygotowywanie zapytań do Prezesa UOKiK i notyfikacji do Komisji Europejskiej,
 • audyty z pomocy publicznej – wykorzystanie pomocy i określanie jej wartości,
 • tworzenie i wdrażanie systemów monitorujących pomoc de minimis w grupach kapitałowych, traktowanych w prawie konkurencji i pomocy publicznej jako jeden podmiot gospodarczy,
 • weryfikacja polityki rachunkowej/księgowej w zakresie wdrażania rozdzielności księgowej będącej wymogiem w odniesieniu do przedsiębiorstw świadczących usługi publiczne oraz zarządców infrastruktury wykonujących zadania operatorskie,
 • wprowadzanie infrastruktury ekonomiczno–prawnej w udzielaniu zamówień typu
  in-house, czyli: definicja usług publicznych parametryzacja jakościowa definicja podmiotu wewnętrznego → zasady wyliczania rekompensaty → konfiguracja czynników proefektywnościowych → wdrożenie systemu,
 • audyty rekompensaty finansującej świadczenie usług publicznych przez przedsiębiorców, na których ciąży stosowny obowiązek publiczny,
 • zarządzanie ryzykiem pomocy publicznej w działalności podmiotów korzystających z finansowania publicznego lub planujących podjęcie korzystania z takiego źródła,
 • szkolenia i warsztaty zamknięte, w trakcie których dostarczamy odpowiedzi na zagadnienia zgłaszane przez naszych klientów.

Naszym innowacyjnym produktem jest wdrożenie aktywnego systemu zarządzania ryzykiem pomocy publicznej. Obecnym i przyszłym Klientom rekomendujemy wdrożenie systemu i oferujemy korzystne warunki współpracy z uwzględnieniem bieżącego doradztwa, poczynając od przeprowadzenia audytu zgodności w zakresie pomocy publicznej (testu pomocy publicznej) oraz zorganizowania systemów rozliczeniowo-księgowych, w tym w ramach stawki rekompensaty, przez okresowe szkolenia dla dawców i beneficjentów, aż po dostarczanie efektywnych rozwiązań bieżących problemów.

Masz pytania? Napisz do nas
Dlaczego COMPER?

Dlaczego COMPER?

To oczywiste – pomoc publiczna to praktycznie czysta ekonomia (występowanie korzyści, rekompensata, inwestycje, montaż finansowy), więc dlaczego powierzać te zagadnienia tylko prawnikom? Doświadczenie i wiedza ekonomiczna połączona z wiedzą prawniczą daje doskonale efekty. I my to umiemy.Jak działamy?

Jak działamy?

Sprawnie, szybko i bezbłędnie. Czy to truizm? Może i tak, ale w naszym przypadku to prawda. Świadczą o tym posiadane rekomendacje. Jeżeli pojawi się problem z zakresu pomocy publicznej – nie idziemy na skróty, lecz zawsze podajemy kompleksowe rozwiązania i – co ważne – potrafimy je uzasadnić.Nasze doświadczenie w zakresie pomocy publicznej zostało zbudowane w projektach zrealizowanych między innymi w takich sektorach...

Więcej