Rozwijając sieć dystrybucji lub planując przejęcia kapitałowe należy zwrócić baczną uwagę na prawo ochrony konkurencji, które w 80% wiąże się z szeroko pojętą wiedzą ekonomiczną. Każdy sukces rynkowy oparty jest na dobrym zaplanowaniu i rozpoznaniu konkurencji, a także umiejętności maksymalizowania celów biznesowych przy uwzględnieniu ograniczeń regulacyjnych. Nasza specjalistyczna, a jednocześnie wszechstronna wiedza i bogate doświadczenie pozwalają nam na efektywne łączenie celów biznesowych naszych klientów z dotykającymi ich ograniczeniami rynkowymi, w tym regulacyjnymi – wynikającymi z regulacji, jakie niesie ze sobą prawo ochrony konkurencji. Jako eksperci, przed którymi prawo ochrony konkurencji nie ma tajemnic, dokładamy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania każdego klienta. Oferta COMPER to dobrze dobrane narzędzia do stawianych celów. W naszej ofercie znajdują się takie działania związane z regulacjami, jakimi rządzi się ochrona konkurencji, jak:

 • audyt polityki handlowej/zaopatrzeniowej w kontekście regulacji antymonopolowych – prawa ochrony konkurencji - i stawianych celów biznesowych (porozumienia i praktyki dominacyjne),
 • definiowanie rynków właściwych oraz wyznaczanie pozycji i siły rynkowej przedsiębiorców,
 • analiza i modyfikacja polityki cenowej przedsiębiorstwa w celu zapewnienia jej zgodności z regulacjami antymonopolowymi,
 • identyfikacja zagrożeń opartych o prawo ochrony konkurencji i wynikających z polityki cenowej
  (analiza statyczna i dynamiczna; opracowanie scenariuszy postępowania),
 • opracowywanie systemów monitorowania zgodności działań opartych o prawo ochrony konkurencji i najlepsze praktyki w tym zakresie,
 • wprowadzanie systemów monitorowania rynków właściwych (przydatne w działach prawnych i marketingu) dla potrzeb prowadzenia efektywnej polityki cenowej,
 • przeprowadzanie testów bilansujących w dystrybucji (art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
 • audyty przedkoncentracyjne w kontekście spodziewanych uwarunkowań, jakie mogą pojawić się w postępowaniu notyfikacyjnym wraz z wyszacowaniem ryzyka opartego o prawo ochrony konkurencji w tym zakresie,
 • przygotowanie dokumentacji notyfikacyjnej do UOKiK lub Komisji Europejskiej dotyczącej koncentracji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznej części kwestionariusza notyfikacyjnego,
 • szkolenia i warsztaty zamknięte, w trakcie których dostarczamy odpowiedzi na zagadnienia zgłaszane przez naszych klientów.

Naszym autorskim produktem jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem antymonopolowym. Obecnym i przyszłym klientom rekomendujemy wdrożenie systemu i oferujemy korzystne warunki współpracy z uwzględnieniem bieżącego doradztwa w zakresie reguł, których poddana jest konkurencja, poczynając od wyznaczenia obszarów ryzyka i sposobów jego optymalizacji, przez okresowe szkolenia, aż po wprowadzanie efektywnych rozwiązań handlowo-dystrybucyjnych.

COMPER – ochrona konkurencji

Masz pytania? Napisz do nas
Dlaczego COMPER?

Dlaczego COMPER?

To proste – jako ekonomiści rozumiemy procesy gospodarcze i potrafimy wycenić ryzyko gospodarcze powodowane przez prawo ochrony konkurencji i inne regulacje antymonopolowe.Jak działamy?

Jak działamy?

Skutecznie – najpierw identyfikujemy problem biznesowy, a następnie dopasowujemy do niego ścieżki postępowania.W naszym dorobku z zakresu ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego znajdują się projekty zrealizowane między innymi w takich sektorach...

Więcej