COMPER współorganizuje konferencję dotyczącą powierzeń

26 i 27 marca 2018 r. to dwa dni poświęcone finansowaniu publicznych inwestycji. COMPER został zaproszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego do poprowadzenia drugiego dnia konferencji, w trakcie którego omówione zostaną doświadczenia i obserwacje dotyczące stosowania konstrukcji in-house
Konstrukcja powierzeniowa jako narzędzie wpierające inwestycje >

COMPER współorganizatorem seminarium samorządowego w Gdyni dotyczącym powierzeń

7 marca eksperci firmy COMPER wystąpią na seminarium samorządowym w Gdyni, dotyczącym prawidłowej konstrukcji powierzeniowej w finansowaniu usług publicznych. Na seminarium zaprasza Urząd Miasta Gdyni, Bank Gospodarstwa Krajowego i COMPER.
Czytaj więcej >

Wprowadzenie RODO - zarządzanie ryzykiem

Jedną ze zmian, wprowadzanych nowym standardem zarządzania danymi osobowymi – RODO jest oparcie systemu ochrony danych osobowych na zarządzaniu ryzykiem. Dla wielu polskich przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego zarządzanie ryzykiem jest nadal nowością lub czymś zupełnie nieznanym.
Zarządzanie ryzykiem ułatwieniem we wdrażaniu RODO >

RODO w Infor.pl

Nowe uregulowania prawne dotyczące ochrony danych osobowych powodują konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Co to oznacza i jak sie do tego zabrać? Zapraszamy do lektury.
Nowe wyzwania w związku z RODO to konieczność współpracy prawnika i audytora wewnętrznego >

Jak wprowadzić RODO

Jeżeli chcesz mieć dobrze wprowadzone regulacje RODO i mieć jednocześnie spokojną głowę, zapraszamy do lektury.
Czy wprowadzenie RODO jest skomplikowane? Nie. To tylko proces wymagający precyzji i dobrego zorganizowania. >

Wywiad ekspercki: Rewitalizacja

Przygotowanie dobrego programu rewitalizacji to prawdziwa sztuka. Przeprowadzenie tego projektu to jeszcze większe wyzwanie, aby uzyskane wsparcie z funduszy unijnych nie ograniczało możliwość efektywnego wykorzystania rewitalizowanego majątku.. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Maciejem Fornalczykiem.
Łódzka rewitalizacja - efektywne wykorzystanie pomocy publicznej >

COMPER doradza Rządowi Ukrainy @ pomoc publiczna

COMPER jest członkiem konsorcjum kierowanego przez WYG International Ltd., które będzie wspierać Ukrainę we wprowadzaniu regulacji pomocy publicznej. *** COMPER is a member of a consortium led by WYG International Ltd., that will be responsible for implementing State aid rules in Ukraine.
COMPER członkiem konsorcjum doradczego dla Rządu Ukrainy >

Kolej i rekompensata: Eksperci COMPER zaproszeni przez Urzędy Marszłkowskie

Doświadczenia i obserwacje z zakresu rozliczania rekompensaty kosztów świadczenia ptz w transporcie kolejowym wskazują, że konieczne jest przemodelowanie podejścia do rozliczania rekompensaty. Jak podejść do tego zagadnienia i jak sprostać wyzwaniom przyszłości w publicznym transporcie kolejowym? - na te pytania będą szukać odpowiedzi przedstawiciele Urzędó Marszałkowskich na seminarium zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Rozliczanie rekompensaty w transporcie kolejowym - COMPER na seminarium Urzędów Marszałkowskich >

COMPER: Głos ekspercki

Jako praktycy mamy swoje obserwacje w konstruowaniu bezpiecznych "konstrukcji powierzeniowych". Spostrzeżenia COMPER opisane zostały przez adw. Jakuba Miziołka i Macieja Fornalczyka w najnowszym numerze dwumiesięcznika Pomoc Publiczna. Zapraszamy do lektury.
Opinia Prezesa UZP czy procedura z PZP >

In-house @ PZP czy Teckal - Głos ekspercki

Nowelizacja PZP wprowadziła do polskiego systemu prawnego możliwość udzielania zamówienia bezpośredniego. W pół roku później Opinia Prezesa UZP wskazuje na możliwość niestosowania nowego narzędzia zamówieniowego. Jak rzutuje to na sprawność systemu zamówień publicznych w gospodarce komunalnej? Zapraszamy do lektury.
Nowelizacja PZP a Opinia Prezesa UZP - jakie podejście stosować? >