In-house @ PZP czy Teckal - Głos ekspercki

Nowelizacja PZP wprowadziła do polskiego systemu prawnego możliwość udzielania zamówienia bezpośredniego. W pół roku później Opinia Prezesa UZP wskazuje na możliwość niestosowania nowego narzędzia zamówieniowego. Jak rzutuje to na sprawność systemu zamówień publicznych w gospodarce komunalnej? Zapraszamy do lektury.
Nowelizacja PZP a Opinia Prezesa UZP - jakie podejście stosować? >

Prof. Anna Fornalczyk laureatką prestiżowej nagrody

Nagroda przyznawana przez Kapitułę Nagrody CARS - Wielka Sowa - została wręczona Pani Prof. Annie Fornalczyk za jej wkład w rozwój prawa antymonopolowego w Polsce. Laudację wygłosił Prof. Stanisław Sołtysiński
Wileka Sowa CARS wręczona Prof. Annie Fornalczyk >

COMPER partnerem konferencji dla samorządów

COMPER jest partnerem konferencji dla samorządów pt.: "Regulacje podatkowe i prawne – nowe wyzwania dla samorządów, spółek komunalnych i podmiotów powiązanych."
Czytaj więcej >

Maciej Fornalczyk (CEO) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Finansowanie usług publicznych w kontekście legalnej pomocy publicznej - zajęcia dla wybranej grupy studentów
Czytaj więcej >

Zamówienia in-house @ RzeczoBiznesie - rozmowa z Maciejem Fornalczykiem

Wykorzystanie instytucji zamówienia in-house otwiera nowe możliwości dla zamawiających (jednostki samorządu terytorialnego) lecz jednocześnie grozi naruszeniem interesów konsumentów, czyli mieszkańców. O tym i o innych aspektach rozmawiał Maciej Fornalczyk z Marcinem Piaseckim w #RzeczoBiznesie
Nowa instytucja w zamówieniach publicznych - efekty dla biznesu i konkurencji >

Wywiad z Prof Anną Fornalczyk

Historia polskiej transformacji to historia rozwoju konkurencji. Tego wymaga budowanie gospodarki rynkowej.
W drodze ku wolnemu rynkowi: wnioski z doświadczeń Polski przez pryzmat prawa i polityki konkurencji >

Maciej Fornalczyk w panelu ekspertów lotniczych (LCJ)

Czy uda się odczarować łódzkie lotnisko? Jak rozbujać łódzki port lotniczy? I czy pomoc publiczna jest dobrym narzędziem? Na te pytania będziemy starać się znaleźć odpowiedzi.
Czytaj więcej >

COMPER o kolei

26 kwietnia 2017 r. eksperci COMPER - Piotr Kulczycki i Łukasz Ziarko - wygłoszą referaty na temat regulacji pomocy publicznej w sektorze kolejowym podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Czytaj więcej >

COMPER świątecznie

Święta idą!
Czytaj więcej >

COMPER w mediach

Polecamy kolejną już publikację na temat ochrony konkurencji w e-handlu. Artykuł Macieja Fornalczyka opublikowany w interaktywnie.com.
Czytaj więcej >