COMPER doradza Rządowi Ukrainy @ pomoc publiczna

COMPER jest członkiem konsorcjum kierowanego przez WYG International Ltd., które będzie wspierać Ukrainę we wprowadzaniu regulacji pomocy publicznej. *** COMPER is a member of a consortium led by WYG International Ltd., that will be responsible for implementing State aid rules in Ukraine.
COMPER członkiem konsorcjum doradczego dla Rządu Ukrainy >

Kolej i rekompensata: Eksperci COMPER zaproszeni przez Urzędy Marszłkowskie

Doświadczenia i obserwacje z zakresu rozliczania rekompensaty kosztów świadczenia ptz w transporcie kolejowym wskazują, że konieczne jest przemodelowanie podejścia do rozliczania rekompensaty. Jak podejść do tego zagadnienia i jak sprostać wyzwaniom przyszłości w publicznym transporcie kolejowym? - na te pytania będą szukać odpowiedzi przedstawiciele Urzędó Marszałkowskich na seminarium zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Rozliczanie rekompensaty w transporcie kolejowym - COMPER na seminarium Urzędów Marszałkowskich >

COMPER: Głos ekspercki

Jako praktycy mamy swoje obserwacje w konstruowaniu bezpiecznych "konstrukcji powierzeniowych". Spostrzeżenia COMPER opisane zostały przez adw. Jakuba Miziołka i Macieja Fornalczyka w najnowszym numerze dwumiesięcznika Pomoc Publiczna. Zapraszamy do lektury.
Opinia Prezesa UZP czy procedura z PZP >

In-house @ PZP czy Teckal - Głos ekspercki

Nowelizacja PZP wprowadziła do polskiego systemu prawnego możliwość udzielania zamówienia bezpośredniego. W pół roku później Opinia Prezesa UZP wskazuje na możliwość niestosowania nowego narzędzia zamówieniowego. Jak rzutuje to na sprawność systemu zamówień publicznych w gospodarce komunalnej? Zapraszamy do lektury.
Nowelizacja PZP a Opinia Prezesa UZP - jakie podejście stosować? >

Prof. Anna Fornalczyk laureatką prestiżowej nagrody

Nagroda przyznawana przez Kapitułę Nagrody CARS - Wielka Sowa - została wręczona Pani Prof. Annie Fornalczyk za jej wkład w rozwój prawa antymonopolowego w Polsce. Laudację wygłosił Prof. Stanisław Sołtysiński
Wileka Sowa CARS wręczona Prof. Annie Fornalczyk >

COMPER partnerem konferencji dla samorządów

COMPER jest partnerem konferencji dla samorządów pt.: "Regulacje podatkowe i prawne – nowe wyzwania dla samorządów, spółek komunalnych i podmiotów powiązanych."
Czytaj więcej >

Maciej Fornalczyk (CEO) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Finansowanie usług publicznych w kontekście legalnej pomocy publicznej - zajęcia dla wybranej grupy studentów
Czytaj więcej >

Zamówienia in-house @ RzeczoBiznesie - rozmowa z Maciejem Fornalczykiem

Wykorzystanie instytucji zamówienia in-house otwiera nowe możliwości dla zamawiających (jednostki samorządu terytorialnego) lecz jednocześnie grozi naruszeniem interesów konsumentów, czyli mieszkańców. O tym i o innych aspektach rozmawiał Maciej Fornalczyk z Marcinem Piaseckim w #RzeczoBiznesie
Nowa instytucja w zamówieniach publicznych - efekty dla biznesu i konkurencji >

Wywiad z Prof Anną Fornalczyk

Historia polskiej transformacji to historia rozwoju konkurencji. Tego wymaga budowanie gospodarki rynkowej.
W drodze ku wolnemu rynkowi: wnioski z doświadczeń Polski przez pryzmat prawa i polityki konkurencji >

Maciej Fornalczyk w panelu ekspertów lotniczych (LCJ)

Czy uda się odczarować łódzkie lotnisko? Jak rozbujać łódzki port lotniczy? I czy pomoc publiczna jest dobrym narzędziem? Na te pytania będziemy starać się znaleźć odpowiedzi.
Czytaj więcej >