Satysfakcja pasażera = efektywność ekonomiczna

Pasażerowie, również Ci ze szczególnymi potrzebami, stanowią istotną bazą potencjału ekonomicznego dla przewoźników kolejowych. Osiąganie dodatkowych efektywności pozwoli na dywersyfikację przychodów.
Budowanie stabilnej bazy przychodowej jest możliwe przy zastosowania narzędzi do badania preferencji konsumentów - jasno mówimy jak to działa >

Pasażer niepełnosprawny= konsument

Nowoczesny sposób badania potrzeb i preferencji pasażerów receptą na lepsze zagospodarowanie majątku przewoźników kolejowych
Niepełnosprawny konsument a budowanie stabilnej bazy przychodowej >

Relacja: Ukraininan Development meetup

Z sukcesem zakończyła się wizyta samorządowców z obwodów ługańskiego i donieckiego w Łodzi. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem zarówno w urzędach jak i w spółkach komunalnych. Spotkania były inspirujące dla obydwu stron i z pewnością zostaną powtórzone.
Zakończyła się wizyta ukraińskich samorządowców w Łodzi >

Ukraininan Development meetup - Nawiązanie współpracy COMPER z United Nations Development Programme (UNDP)

Doświadczenia polskich samorządów mogą być przydatne dla odbudowy samorządności lokalnej we Wschodniej Ukrainie. COMPER będzie współorganizować Ukrainin Development meetup dla samorządowców ze wschodniej Ukrainy (obwody doniecki i ługański)
COMPER współorganizuje meetup ukraińskich samodządowców @ UNDP >

Konferencja lotniskowa; Maciej Fornlaczyk - pomoc publiczna w rozwoju konkurencyjności portów lotniczych w Polsce

Publiczne finansowanie funkcjonowania portów lotniczych może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności tego sektora gospodarki. Ważne jest jednak, aby przestrzegać regulacji pomocowych w celu unikania negatywnego wpływania na konkurencję.
Pomoc publiczna jako element wzrostu konkurencyjności polskich portów lotniczych >

Seminarium powierzeniowe w Łodzi

Druga odsłona seminarium pt. „Jak efektywnie i skutecznie stosować in-house, czyli dobrze wykorzystać konstrukcję powierzeniową”, tym razem zorganizowana w siedzibie Portu Lotniczego im Wł. Reymonta w Łodzi, wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządów z regionu.
Czytaj więcej >

Seminarium powierzeniowe w Łodzi - druga odsłona

Zagadnienia zamówienia in-house okazały się tak interesujące, że postanowiliśmy przeprowadzić drugą odsłonę spotkania z konstrukcja powierzeniową - tym razem w gościnnych progach Portu Lotniczego Łódź
Prawidłowa konstrukcja powierzeniowa - czyli jak efektywnie połączyć prawo i ekonomię >

ODWOŁANE semianrium powierzeniowe w Olsztynie

Z przykrością informujemy że z przyczyn organizacyjnych musimy odwołać Seminarium powierzeniowe w Olsztynie
Odwołane Seminarium powierzeniowe w Olsztynie >

COMPER współorganizuje konferencję dotyczącą powierzeń

26 i 27 marca 2018 r. to dwa dni poświęcone finansowaniu publicznych inwestycji. COMPER został zaproszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego do poprowadzenia drugiego dnia konferencji, w trakcie którego omówione zostaną doświadczenia i obserwacje dotyczące stosowania konstrukcji in-house
Konstrukcja powierzeniowa jako narzędzie wpierające inwestycje >

COMPER współorganizatorem seminarium samorządowego w Gdyni dotyczącym powierzeń

7 marca eksperci firmy COMPER wystąpią na seminarium samorządowym w Gdyni, dotyczącym prawidłowej konstrukcji powierzeniowej w finansowaniu usług publicznych. Na seminarium zaprasza Urząd Miasta Gdyni, Bank Gospodarstwa Krajowego i COMPER.
Czytaj więcej >