Relacja z seminarium (12.04.2019) „Dyscyplina finansów publicznych a regulacja pomocy publicznej - na przykładzie zamówień in-house”

Główne wnioski z seminarium organizowanego przez COMPER i Instytut Finansó Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na podsumowanie tego wydarzenia słowami: Pani dr hab. Anny Fornalczyk: "Pomiar efektywności konstrukcji powierzeniowych jest kluczem do prawidłowego zarządzania finansami publicznymi:
Błędne konstrukcje powierzeniowe prowaczą do ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych >

KONTAKT: COMPER i Instytut Finansów - Seminarium 12.04.2019 r.

Ze względu na organizowane przez nas i Instytu Finansów UŁ 12.04.2019 (piątek) kontakt tylko drogą mailową lub telefoniczną
12.04.2019 - Seminarium - kontakt mailowy >

COMPER na Konferencji BGK

Poprawna konstrukcja powierzeniowa - wehikuł finansowania inwestycji komunlanych
Relacja: COMPER na Konferencji BGK >

COMPER współorganizatorem seminarium na Uniwersytecie Łódzkim

Stosowanie konstrukcji powierzeniowych jest coraz powszechnieszym narzędziem dla efektywnego realizowania inwestycji komunlanych i jednocześnie wzbudza szereg pytań i kontrowersji. Z tego względu, wraz z Instytutem Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ organizujemy 12 kwietnia 2019 r seminarium z tego zakresu (sala T-401).
Seminarium nt. „Dyscyplina finansów publicznych a regulacja pomocy publicznej - na przykładzie zamówień in-house" >

COMPER na Konferencji BGK

Poprawnie przygotowana konstrukcja powierzeniowa może służyć jako wehikuł inwestycyjny. O tym aspekcie tworzenia powierzeń będą mówić na konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego eksperci: Maciej Fornalczyk i adw. Jakub Miziołek
Konstrukcje powierzeniowe mogą być skutecznym narzędziem inwestycyjnym >

COMPER współorganizuje warsztat Competition Compliance

Prowadzenie biznesu często wiąże się z ryzykiem naruszenia prawa ochrony konkurencji, co może wydarzyć się nawet nieświadomie. Podczas seminarium organizowanego przez COMPER wraz z Kancelarią Linklaters i Komisją Konkurencji Międzynarodowej Izby Handlowej w Polsce (ICC Polska) zaprezentujemy rozwiązania, które pomogą efektywnie zarządzać tym ryzykiem.
COMPER wraz z Kancelarią Linklaters i ICC Polska organizuje regionalne spotkanie poświęcone Competition Compliance, czyli jak prowadzić biznes aby nie naruszyć prawa ochrony konkurencji >

Relacja z warsztatów z zakresu Competition Compliance

Przygotowanie funkcjonalnego programu competition compliance pozwala na zarządzanie ryzykiem naruszenia prawa antymonopolowego przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznej działalności biznesowej.
Maciej Fornalczyk (CEO) wziął udział w debacie w ramach warsztatów Competition Compliance >

Pomoc publiczna w kogeneracji

Nowy system wsparcia ma za zadanie efektywniej wspierać produkcje energii w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Isotoną rolę będzie pełnić prawidłowe zarządzanie ryzykiem pomocy publicznej. Maciej Fornalczyk będzie omawiał zasady jakie powinny byc wdrożone w celu bezpiecznego i sprawnego zarządzania pomocą publiczną
COMPER jest partnerem prawno-ekonomicznym VI Konferencji "Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie" >

Satysfakcja pasażera = efektywność ekonomiczna

Pasażerowie, również Ci ze szczególnymi potrzebami, stanowią istotną bazą potencjału ekonomicznego dla przewoźników kolejowych. Osiąganie dodatkowych efektywności pozwoli na dywersyfikację przychodów.
Budowanie stabilnej bazy przychodowej jest możliwe przy zastosowania narzędzi do badania preferencji konsumentów - jasno mówimy jak to działa >

Pasażer niepełnosprawny= konsument

Nowoczesny sposób badania potrzeb i preferencji pasażerów receptą na lepsze zagospodarowanie majątku przewoźników kolejowych
Niepełnosprawny konsument a budowanie stabilnej bazy przychodowej >