Poprawna konstrukcja powierzeniowa - narzędzie do pozyskania finansowania zewnętrznego

Konstrukcje powierzeniowe budzą wiele pytań i wątpliwości, mimo że są stosowane w Polsce od ponad dekady. Podczas konferencji zorganizowanej przez Region Łódzki Banku Gospodarstwa Krajowego 25 marca 2019 r. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Maciej Fornalczyk i adw. Jakub Miziołek omówili kluczowe zasady stosowania powierzeń w kontekście pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

 

Dokładne zdefiniowanie zadań, które są przedmiotem kontraktu zawieranego między jednostką samorządu terytorialnego a jej podmiotem wewnętrznym, stanowi kluczową rolę w przygotowaniu efektywnego i stabilnego powierzenia. Spełniona musi zostać bowiem definicja usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Kolejnym krokiem jest doprowadzenie do skutecznego obłożenia obowiązkiem świadczenia usług publicznych spółki komunalnej, która musi spełniać definicję podmiotu wewnętrznego. Jeśli definicja podmiotu wewnętrznego nie jest spełniona, należy ustalić, jakie działania trzeba podjąć, aby doprowadzić do zgodności z tym standardem.

Następnie należy skrupulatnie przygotować umowę wykonawczą oraz plan finansowy, aby zapewnić zgodność z przepisami zamówieniowymi oraz przepisami pomocy publicznej. Zasadnym jest tu przygotowanie infrastruktury finansowo-księgowej w taki sposób, aby zapewnić transparentność rozliczeń rekompensaty oraz móc wykazać efektywności ekonomiczne udzielonego powierzenia. W celu ustalenia tego ostatniego czynnika warto również ustalić zestaw KPI, które określać będą docelowe efektywności, jakie ma zapewnić beneficjent powierzenia.

Z praktyki wynika, że poprawnie sformułowana konstrukcja powierzeniowa może być narzędziem finansowania inwestycji, dzięki któremu bank będzie skłonny udzielić finansowania zewnętrznego. Przedstawiciele BGK, omawiający podejście banku do finansowania inwestycji publicznych, potwierdzili nasze postrzeganie powyższego zagadnienia Z ich perspektywy, posługiwanie się poprawnie formułowaną umową wykonawczą pozwala na istotne ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego, jak również na obniżenie jego kosztu.

Podsumowując, planowanie inwestycji publicznych powinno uwzględniać możliwości zastosowania powierzenia zarówno jako sposobu dostarczenia usług publicznych o wysokim standardzie, jak i wykorzystania tej konstrukcji w roli narzędzia pozyskania finansowania zewnętrznego