Konferencja

Regulacje podatkowe i prawne – nowe wyzwania dla samorządów, spółek komunalnych i podmiotów powiązanych.

COMPER jest partnerem DB77 w konferencji skierowanej do samorządów. Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2018r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu przy ul. Łokietka 3. Maciej Fornalczyk (CEO) i Piottr Kulczycki będą przedstawiać, jak można ustrukturyzować zamównie in-house, aby było ono efektywne i przynosiło jak najlepsze skutki.

Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniu - wszystkie szczegóły tutaj.