Kwestie poszukiwania nowych innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań dla różnych gałęzi gospodarczych są nam bliskie. Wiemy jednak, że każda zmiana musi być przemyślana również pod kątem finansowym, tak aby zwiększać jej efektywność. W naszej pracy stawiamy na wdrażanie skutecznych i efektywnych rozwiązań.

Dlatego właśnie COMPER został partnerem ekonomiczno-prawnym XIV Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - nowe inwestycje, organizowanej przez Wydawnictwo "Nowa Energia". Wierzymy, że dialog na temat aspektów prawnych, jak i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, a także możliwości zastosowania nowoczesnych technologii, to krok do zmian na lepsze.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą specjalistów z zakresu finansów, modelowania ekonomicznego, prawa publicznego-gospodarczego, usług publicznych (m.in. gospodarka odpadowa, transport zbiorowy, kultura i sport). Od ponad 20 lat specjalizujemy się w sprawach związanych z ekonomicznymi i prawnymi aspektami prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej.

W szczególności naszą uwagę skupiamy na zagadnieniach niestandardowych i wymagających interdyscyplinarnego podejścia.

Skutecznie łączymy prawo z ekonomią, aby dostarczać państwu rozwiązania, które pozwolą maksymalizować zakładane cele biznesowe przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem prawnym i ekonomicznym.

Dbamy o to, żeby wszystkie rozwiązania, które dostarczamy naszym klientom były dopracowane w nadrobniejszym szczególe, ponieważ pańśtwa zaufanie jest dla nas najważniejsze.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij poniższe zdjęcie

 

Poznajcie kierownictwo naszego zespółu

 

Maciej Fornalczyk, Partner Założyciel (CEO)

 

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu prawa antymonopolowego na King’s College London, University of London. Doświadczony konsultant w przedmiocie prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, kierował szeregiem analiz ekonomiczno–prawnych, prowadził postępowania przed Komisją Europejską i UOKiK. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę prawa ochrony konkurencji, pomocy publicznej oraz ekonomicznych aspektów prawa antymonopolowego. Uczestniczył w projektach z zakresu praktyk dominacyjnych, porozumień rynkowych i koncentracji w takich sektorach jak: telekomunikacyjny, materiałów budowlanych, produkcji spożywczej, wielkiej syntezy chemicznej, petrochemicznym, dystrybucji nawozów i chemikaliów, usług komunalnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem usług publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem transportu), budową i zarządzaniem lotniskami, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz oceną wniosków o finansowanie z funduszy strukturalnych.

 

 

dr Joanna Fornalczyk, Partner (COO, CIA)

 

Certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), doktor nauk ekonomicznych. Od 1999 roku współpracowała przy wielu projektach doradczych oraz postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, a także w wielu projektach z zakresu pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjentów pomocy publicznej. Polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji i pomocy publicznej, z uwzględnieniem praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie mają przed nią tajemnic. Dr Joanna Fornalczyk kieruje pracami naszego zespołu w zakresie ustanawiania konstrukcji finansowych pozwalających na funkcjonowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług publicznych, w tym gospodarki odpadowej (a więc również termicznego przekształcania odpadów komunalnych), transportu zbiorowego, czy też sportu i rekreacji.


I po konferencji...

Konferencja się skończyła, lecz wiedza i obserwacje nadal się układają w naszych głowach.

Dr Joanna Fornalczyk miała świetną prezentację, która doskonale wpasowała się w przebieg konferencji. Zaprezentowany materiał pobudził rozmowy kuluarowe i dyskusję o przyszłości podejścia Komisji Europejskiej do finansowania ITPOK. Mamy nadzieję, że również na skutek działań polskiej branży odpadowej możliwe będzie wprowadzenie zmian w taksonomii środowiskowej KE.

W efekcie akceptowalne będzie udzielanie bieżącego wsparcia dla ITPOK, czy to poprzez „sterowanie” ceną na bramie, czy też poprzez zapewnianie wsparcia właścicielskiego dla tych przedsiębiorstw.

Jak przebiegła prezentacja?

Na razie tylko spojrzenie merytoryczne, czyli o czym mówiła dr Joanna Fornalczyk. Kliknij poniższy obrazek a przeniesiesz się do obejrzenia filmu.

Kolejne odsłony materiału będą później…


Znajdź nas również na:

LinkedIn: COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j.

Facebook: comperFornalczyk

COMPER to dobry wybór.

Dlaczego?

Ponieważ my zawsze stawiamy kropkę ????