COMPER współorganizatorem seminarium na Uniwersytecie Łódzkim

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Dyscyplina finansów publicznych a regulacja pomocy publicznej - na przykładzie zamówień in-house”, które organizujemy wraz z Instytutem Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.

 

Cel i tematyka wydarzenia

 

Celem seminarium jest wypracowanie narzędzi służących do oceny zasadności udzielania i finansowania powierzeń w opozycji do zlecania usług publicznych w drodze przetargu. Obecnie nie istnieją obiektywne miary, które pozwalałyby ocenić czy dane powierzenie (zamówienie in-house) jest zasadne i czy nie będzie prowadzić do naruszenia uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w tym dyscypliny finansów publicznych. Wypracowanie zestawu narzędzi do oceny powierzeń pozwoliłoby na wprowadzenie swoistego standardu oceny powierzeń i zasadności ich udzielania.

W ramach seminarium przejdziemy przez znaczenie powierzeń dla rozwoju gospodarki komunalnej i jej funkcjonowania a także, co nie mniej istotne, zasad finansowania inwestycji komunalnych.

 

Dla kogo?

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak i dlaczego finansowane są usługi publiczne, z których korzystamy codziennie. Warto wiedzieć jakie są możliwości, ograniczenia oraz jakie działania prowadzą do zrujnowania budżetu publicznego. Z tego względu chcemy omówić perspektywę dawca-beneficjent powierzenia (czyli Miasto-Spółka komunalna) w zestawieniu z optyką organu kontrolującego finanse publiczne, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Specjalnym gościem wydarzenia będzie dr Ryszard Krawczyk, Prezes łódzkiego RIO, który opowie o postrzeganiu powierzeń przez pryzmat zasad dyscyplinowania wydatków publicznych. Dzięki takim informacjom uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak najlepiej kształtować konstrukcje powierzeniowe, aby spełniać oczekiwania dyscypliny finansów publicznych a jednocześnie nie zgubić idei i celu danego powierzenia (zamówienia in-house).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny a zapisów można dokonywać przesyłając e-mail na nasz adres e-mail.

Szczegóły są dostępne na stronie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Seminarium odbędzie się w sali T-401

Program wydarzenia: