„Prawidłowa i efektywna konstrukcja powierzeniowa w finansowaniu usług publicznych – jak bezpiecznie wykorzystać in-house”

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wykonywanie zadań publicznych opiera się w dużej mierze o finansowanie unijne, w szczególności finansowanie inwestycji. Przygotowanie samorządów na możliwość ograniczenia dostępności środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej i konieczność wprowadzenia finansowania komercyjnego jest w tej chwili bardzo istotną kwestią.

Samorządy mają możliwość stosowania tzw. zamówienia in-house , czyli zlecania obowiązku wykonywania zadań publicznych podmiotowi należącemu do danej jednostki samorządu terytorialnego. Nowe możliwości finansowania komercyjnego wykorzystała Gdynia, gdzie od 2009 r. z powodzeniem funkcjonuje powierzenie w komunikacji miejskiej (takie rozwiązanie było możliwe zanim konstrukcja powierzeniowa weszła do powszechnego użytku), dzięki któremu możliwe było przeprowadzenie istotnych inwestycji taborowych. Nie byłoby to realne bez zastosowania poprawnie sformułowanego powierzenia, które pozwala na zwiększenie efektywności oraz kontrolę jakości świadczonych usług publicznych.

Praktyka postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych pokazuje jednak, że samorządy nierzadko mają problemem z zapewnieniem zgodności z regulacjami pomocy publicznej, a także brakuje im umiejętności wykorzystania posiadanej konstrukcji powierzeniowej do pozyskania korzystnego finansowania. Tymczasem korzystanie z możliwości, jakie daje konstrukcja powierzeniowa, oznacza dla samorządów ustabilizowanie rozwoju gospodarki komunalnej nawet na dekadę, a tym samym daje możliwość racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Gdynia, jako pozytywny przykład skutecznego wdrożenia konstrukcji powierzeniowej zarówno w zakresie transportu miejskiego, jak również w odniesieniu do Centrum Nauki EXPERYMENT, przyjęła rolę gospodarza seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego. Uczestnicy seminarium poznają warunki konieczne dla inwestycyjnego sukcesu poza środkami unijnymi. 

Więcej szczegółów poniżej lub można wysłać zgłoszenie na adres mailowy: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.pl