Wpływ Opinii Prezesa UZP z 2.06.2017 na stosowanie zamówień in-house

Wprowadzenie nowego narzędzia zamówieniowego do polskiego systemu PZP umożliwia udzielania zamówień bezpośrednich (in-house) podmiotm spełniającym określone warunki. Rozwiążanie to przyjęte przez niektóych z radością a u innych ze swego rodzaju zakłopotaniem. NIe mniej jednak, nowa procedura i nowe możliwości były powoli przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Kiedy 2 czerwca 2017 roku pojawiła się Opinia Prezesa UZP, która zaburzyła spokojny proces wdrażania nowych rozwiązań.
Jednocześnie powierzenie obowiązków świadczenia usług publicznych - o czym nieczęęsto się pamięta - wiąże się nierozerwalnie z wystąpieniem pomocy publicznej. Bez względu na to w jakim trybie zostaje udzielony obowiazek świadczenia usług publicznych, zastosowanie mają regulacje pomocy publicznej przeznaczonej na finansowanie kosztów wykonywania obowiazku publicznego.
Jakie efekty może mieć zmiana wprowadzona Opinią Prezesa UZP? Czy proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i jak zarządzać ryzykiem? W jaki sposób podejść do rozliczania rekompensaty? Odpowiediz na te i inne pytania znajdują się w artykule napisanym przez Macieja Fornalczyka oraz adw. Jakuba Miziołka.

Zapraszamy do lektury - klinknij TU.