Pomoc publiczna w sektorze lotniskowym w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Maciej Fornalczyk (CEO) 6 września 2018 w ramach międzynarodowej konferencji lotniskowej "Workshop on Air Transport and Regional Development (ATARD) The impact on economy of hub airports operation and infrastructure development." organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu naukowego COST ATARD będzie brał udział w sesji dyskusyjnej dotyczącej ekonomiki hubowych portów w kontekście ich konkurencyjności. Wypowiedź Macieja Fornalczyka skupi się na analizie mechnizmów wspierania konkurencyjności przy wykorzystaniu finansowania publicznego, któe niekiedy może stać się pomocą publiczną.

Wystąpienie Macieja Fornalczyka odbędzie się: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Sala 111 (piętro I), Kampus A, Niepodległości 10, Poznań, godz. 14.30 - 15.45.

Wszystkie informacje o tym wydarzeniu dostępne są TUTAJ