Ze względu na organizowane przez nas i Instytutem Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego seminarium pt.: „Dyscyplina finansów publicznych a regulacja pomocy publicznej - na przykładzie zamówień in-house”,
które odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.