Długotrwała współpraca COMPER, Urzędu Miasta Gdyni oraz Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o. o. zaowocowała przygotowaniem kolejnej, rozszerzonej  konstrukcji powierzeniowej. Oprócz dotychczasowych zadań w zakresie Parku Centralnego oraz wsparcia i promocji, beneficjent zajmie się również obsługą parkingów miejskich, aby lepiej służyć mieszkańcom miasta.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, COMPER przygotował pamiątkowe statuetki, które w ręce Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyny Gruszeckiej-Spychały  oraz Prezesa ARG Markosa Pagudisa, przekazał Maciej Fornalczyk w obecności przedstawicieli Wydziału Nadzoru Właścicielskiego - Naczelnika Jerzego Cieślińskiego oraz Teresy Szatko.

Gminie Miasta Gdyni oraz ARG Sp. z o. o. serdecznie gratulujemy i nie możemy się już doczekać dalszej współpracy.