Nowe powierzenie dla Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. - zarządcy Parku Wodnego
 
Tarnowskie Góry, to miejsce gdzie zaczyna się wiele historii. ????
Od początku tego roku w Tarnowskich Górach ośrodek sportowo-rekreacyjny działa na nowych zasadach, dzięki przygotowanemu przez COMPER powierzeniu, które daje szerokie możliwości działania i rozwijania zadań publicznych świadczonych na rzecz Tarnogórzan. Wczoraj Maciej Fornalczyk, w imieniu zespołu COMPER miał przyjemność wręczyć zastępcy Burmistrza Tarnowskich Gór Tarnowskie Góry Urząd Miasta, Panu Piotr Skrabaczewski, pamiątkową statuetkę potwierdzającą ten doniosły moment. Żadne działania nie byłyby jednak możliwe gdyby nie zaangażowanie i determinacja Prezesa miejskiej spółki zarządzającej infrastrukturą sportową. Aktywna postawa Pana Michała Fajera - Prezesa Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. pozwoliła na osiągnięcie zakładanych celów w niezwykle dynamiczny sposób i z tego też względu bliźniacza statuetka będzie stać w gabinecie Pana Prezesa.
Cały zespół COMPER gratuluje zarówno Gminie, jak i Spółce i życzy jak najlepszego wykorzystania wdrażanego narzędzia zarządczego, jakim jest konstrukcja powierzeniowa.