Występowania pomocy publicznej dla jednostek publicznego radia i telewizji

 

W COMPER wierzymy w efektywne połączenie prawa i ekonomii, co ponownie zostało dowiedzione. Na zlecenie Kancelarii Senatu RP zespół doradczy COMPER w składzie: Maciej Fornalczyk, adw. Jakub Miziołek i Tomasz Dębski opracował ekspertyzę pt. "Ekspertyza na temat występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do ustawy z dnia 9.01.2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych".

 

Stan faktyczny, który został poddany analizie został odniesiony do obowiązujących przepisów prawa oraz ekonomicznej wykładni przepisów pomocy publicznej w świetle art. 107 ust. 1 TFUE. Dotychczasowa praktyka Komisji Europejskiej pozwoliła na zaczerpnięcie z doświadczeń innych stanów faktycznych a doświadczenia z innych projektów pomocowych pozwoliły na przygotowanie jednoznacznych wniosków w przedmiotowej sprawie.

 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na ustanowienie jednoznacznych wniosków, które pozwolą w przyszłości odpowiednio projektować rozwiązania finansowania misji publicznej w odniesieniu do publicznych mediów.

 

Ekspertyza znajduje się na stronach Senatu (https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5481/plik/oe-289.pdf jako druk nr OE-289)