Ukrainian Development meetup pod egidą United Nations Development Programme (UNDP)

Za nami intensywny dzień ciekawych spotkań i rozmów dotyczących kontraktowania publicznego, rozwoju regionu oraz zwalczania korupcji. Blisko 10 godzin – właśnie tyle trwały spotkania z podmiotami kluczowymi dla rozwoju regionu łódzkiego, które miał przyjemność poprowadzić Maciej Fornalczyk .

Pierwsza wizyta miała miejsce w Wydziale Prawnym Urzędu Miasta Łodzi. W trakcie spotkania z Dyrektorem Marcinem Górskim omówione zostały zagadnienia związane z rolą procedur przetargowych w kreowaniu jasnego i transparentnego systemu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi. Dodatkowo, Pan Dyrektor zaprezentował system funkcjonowania zamówień publicznych i audytu wewnętrznego co bezpośrednio przekłada się na szczelny system antykorupcyjny.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kolejnym etapem była wizyta w Zarządzie Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Łodzi, gdzie tematem przewodnim był realizowany kompleksowy projekt rewitalizacji obszarowej. Spotkaliśmy się tam z Panią Dyrektor Agnieszką Kowalewską-Wójcik oraz z Panią Dyrektor Agatą Król z Centrum Usług Wspólnych. Padło wiele pytań odnośnie sposobów podejścia do przeprowadzenia tak skomplikowanej operacji jaką jest rewitalizacja dużych obszarów miasta i sposobów finansowania tego przedsięwzięcia. Prezentacja przeprowadzona przez pracowników ZIM dała wiele pomysłów i wniosków na przyszłość dla naszych Gości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie przemieściliśmy się do Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi, gdzie mieliśmy niezwykłą przyjemność rozmawiać z Panią Prezesa Anną Miderą oraz dyrektorem handlowym, Panem Arturem Frajem. Zasadniczą korzyścią z tego spotkania dla uczestników delegacji była rozmowa dotycząca sposobów radzenia sobie na tak trudnym rynku jakim jest rynek lotniczy, ze szczególnym uwzględnieniem niezbyt korzystnego położenia łódzkiego portu lotniczego. Główny wniosek, jaki można wyciągnąć ze spotkania, to stwierdzenie że port lotniczy sam w sobie nie jest miejscem docelowym, lecz jedynie bramą do miasta/regionu i to region musi mieć ciekawą ofertę, aby port lotniczy aby port lotniczy był jak najbardziej rentowny. Zasadniczo, można wskazać, że kluczowe jest prowadzenie skoordynowanych działań między portem lotniczym a władzami miasta czy też regionu, aby oferta przewozowa odpowiadała działaniom lokalnym. Uczestnicy delegacji otrzymali również małe, ale zabawne upominki. Były to… pamiątkowe skarpetki z Lublinka.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, gdzie delegację przyjęła Pani Dyrektor Teresa Woźniak (Departament Infrastruktury). Przeprowadzona przez Panią Dyrektor prezentacja pokazała jak istotną rolę w rozwoju regionu odgrywa funkcjonowanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Nie jest to jedynie sprawa samego skomunikowania mieszkańców, lecz również penetracja rozwojowa nowymi usługami publicznymi, tak potrzebnymi dla zwiększania poziomu cywilizacyjnego życia mieszkańców województwa łódzkiego. Projekty, które w najbliższej przyszłość będą realizowane na terenie województwa, nie mogłyby zaistnieć, gdyby nie sprawne funkcjonowanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim punktem intensywnego dnia było zwiedzanie zaplecza technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Inwestycja przeprowadzona przez spółkę jest jedną z pierwszych tego typu w Polsce i stała się punktem odniesienia dla kolejnych inwestycji kolejowych. Największym zaskoczenie dla naszych Gości był poziom dopracowania technicznego zaplecza oraz przemyślane podejście do prowadzonych prac przy jednostkach taborowych. Zgromadzony sprzęt oraz wyposażenie zaplecza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej robią wrażenie i są dowodem na to, że przemyślana polityka inwestycyjna może być dobrym narzędziem dla realizacji strategii rozwoju regionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl spotkań w ramach Ukrainian Development meetup przeprowadzonych przez COMPER na zlecenie United Nations Development Programme (UNDP) był niezwykle interesujący dla uczestników, którzy nie kryli zadowolenia z merytoryki spotkań i satysfakcji z ich przebiegu. Specjalista antykorupcyjny UNDP, Pani Viktoria Yegorova wręczyła każdej z podejmujących naszych Gości osób specjale podziękowania i podarunki z Ukrainy. Całe wydarzenie nie doszłoby do skutku, gdyby nie Anna Hampel z COMPER, która zadbała o doskonałą organizację oraz Maciej Fornalczyk, Partner Założyciel COMPER, który zadbał o warstwę merytoryczną.