Relacja z warsztatów Competition Compliance

W środę 6. marca 2019 r. odbyło się spotkanie Competition Compliance, zorganizowane przez Komisję Konkurencji Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska) wraz z Kancelarią Linklaters. Celem warsztatów było zapoznanie przedsiębiorców z zagadnieniami dotyczącymi prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz przedstawienie narzędzi niezbędnych do projektowania programu compliance, który wspiera przestrzeganie prawa.

W pierwszej części warsztatów przedstawicielki kancelarii prawnej Linklaters, Agata Zawłocka-Turno (radca prawny, of counsel) i Barbara Wanat (adwokat, associate), wprowadziły uczestników w tematykę prawa ochrony konkurencji, omawiając na przykładach konsekwencje jego naruszeń.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja na temat projektowania programu przestrzegania prawa.

„Program compliance jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Warto wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zgodność działalności z prawem. Co więcej, należy rozpoznać i ocenić ryzyko, na które przedsiębiorstwo jest narażone. Program ten podkreśla także znaczenie pracowników niższych szczebli, by nie bali się zgłaszać naruszeń. Istotnym aspektem do efektywnego prowadzenia compliance jest postępowanie wewnętrzne, które pomaga sprawdzać przestrzeganie zasad. To pociąga za sobą konieczność stałego monitorowania programu oraz jego doskonalenia.” Prof. Anna Fornalczyk

W drugiej części spotkania odbyła się debata „Rola prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym programów compliance, w działalności przedsiębiorców”. Udział w niej wzięli: prof. dr hab. Monika Namysłowska, Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, Barbara Przedpełska, Compliance Manager w CRH, Sabina Famirska, radca prawny i Wiceprzewodnicząca Komisji Konkurencji ICC Polska, Tomasz Dec, Dyrektor Delegatury UOKiK w Łodzi oraz Maciej Fornalczyk, Partner Założyciel COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j..

Utworzenie programu compliance pozwala przedsiębiorcom na minimalizację ryzyka w obszarze konkurencji. Jego wprowadzenie daje możliwość uniknięcia naruszenia prawa, a co za tym idzie uniknięcia poniesienia dotkliwych konsekwencji finansowych. Warto zatem rozważyć wdrożenie takiego programu do swojego przedsiębiorstwa, aby chronić się przed tego typu ryzykiem.

Podczas debaty poruszono ważną kwestię, jaką jest angażowanie pracowników niższych szczebli w program compliance oraz przekazywanie im wiedzy o sensie przestrzegania prawa konkurencji, ponieważ to właśnie m.in. oni są narażeni na nieświadome naruszenia prawa. Równie ważna, co zostało podkreślone rzez ekspertów, jest istota identyfikowania zagrożeń dla danego przedsiębiorstwa oraz odpowiedniego zarządzania obszarami ryzyka. Takie działania pozwalają na efektywne kształtowanie polityki handlowej i umiejętne plasowanie produktu na rynku.

 

O wydarzeniu w programie „Koniunktura” TV TOYA opowiedział Maciej Fornalczyk, partner założyciel COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. w odcinku zatytułowanym Co o prawie ochrony konkurencji powinien wiedzieć przedsiębiorca?