Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nowe wyzwania dla organizacji i jej pracowników

"Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych nakładają na jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego najważniejszym zadaniem ma być koordynowanie działań w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i nadzorow..."

Dalsza lektura dostępna TUTAJ