COMPER współorganizuje Ukrainin Development meetup w Łodzi - inicjatywa dla ukraińskich samorządowców (w ramach programu UNDP)

27 września będziemy organizować dla Ukrainin Development meetup w Łodzi dla samorządowców ize Wschodniej Ukrainy (obwody Donieck i Ługańsk) z łódzkimi samorządowcami i przedstawicielami spółek komunalnych. Rolą COMPER będzie moderowanie tego wydarzenia i kierowanie wymianą doświadczeń. Agenda wizyty obejmuje spotkania w Urzędzie Miasta Łodzi (departament prawny, ZIM- odnośnie rewitalizacji) oraz w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. Wraz z gośćmi z Ukrainy odwiedzimy także zaplecze techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

 

W trakcie spotkań omówione zostaną kwestie dotyczące inwestycji w rozwój miasta i regionu oraz procesu zamówień publicznych.  Poruszymy także zagadnienia związane z działaniami antykorupcyjnymi. Zagadnienia te są niezmiernie ważne dla naszych gości w procesie odbudowy sektora samorządowego i struktur lokalnych. Interesujące są dla naszych gości polskie doświadczenia dotyczące komunalnych inwestycji infrastrukturalnych.

 

UNDP (ang. United Nations Development Programme) to Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju zajmujący się odbudową i procesami pokojowymi. Więcej informacji dotyczących działań na Ukrainie na stronie: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/recovery-and-peacebuilding.html

Osobami odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie są Maciej Fornalczyk (CEO) oraz Anna Hampel.