Finansowanie pomoca publiczną systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - doświadczenia eksperckie

Dr Joanna Fornalczyk została zaproszona do poprowadzenia wykładu dotyczącego polskich doświadczeń w finansowaniu systemu odpadowego z zastosowaniem pomocy publicznej. Wykład zostanie przeprowadzony w ramach prestiżowego warsztatu organizowanego przez Lexxion pt. „Regulacje pomocy publicznej w finansowaniu zarządzaniem systemem odpadowym i infrastrukturą” w dniach 29-30 października 2019 r. w Brukseli (https://www.lexxion.eu/en/events/3625/#speakers).

Wykład dr Joanny Fornalczyk będzie dotyczył zastosowania konstrukcji powierzeniowych w finansowaniu usług publicznych z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wiedza i doświadczenie dr Joanny Fornalczyk została dostrzeżona przez Lexxion, organizatora specjalistycznych szkoleń, seminariów i wydawcę publikacji m.in. z zakresu prawa antymonopolowego czy też  pomocy publicznej. Dr Joanna Fornalczyk prowadzą prace zespołu doradczego COMPER efektywnie łączy wiedzę prawniczą i ekonomiczną wprowadzając kompleksowe konstrukcje powierzeniowe we wszystkich sektorach gospodarki komunalnej, w tym również w zakresie gospodarki odpadowej. Zrealizowane ostatnio projekty w tym zakresie w takich miastach jak: Łódź czy Tomaszów Mazowiecki będą kanwą dla przekazania słuchaczom warsztatu Lexxion doświadczeń COMPER w tym zakresie.