Efektywnie łączymy prawo, ekonomię, księgowość, aby dostarczyć naszym klientom rozwiązania z zakresu pomocy publicznej, prawa antymonopolowego, modelowania finansowego, czy też gospodarki komunalnej.

Historia COMPER.

COMPER to zespół ekspertów specjalizujących się w modelowaniu rozwiązań biznesowych, w których istotną rolę odgrywa finansowanie publiczne. Efektywnie łączymy wiedzę ekonomiczną, finansową, matematyczną z wiedzą prawną i regulacyjną.

Nasze doświadczenie w ekonomicznych aspektach prawa gospodarczego-publicznego sięga połowy lat 90’ XX w., kiedy prof. Anna Fornalczyk założyła COMPER., która jako pierwsza Prezes Urzędu Antymonopolowego (obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) wdrażała do polskiego systemu prawa regulacje antymonopolowe i regulacje pomocy publicznej.

Obecnie prace COMPER prowadzone są przez Macieja Fornalczyka oraz dr Joannę Fornalczyk, którzy prowadzą zespół ekspertów ekonomicznych i prawnych, a sami specjalizują się w sektorze lotniskowym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej dedykowanych dla tego sektora.

Od 1998 roku budujemy doświadczenie w zakresie prawa antymonopolowego i pomocy publicznej. Zespół COMPER był zaangażowany w szereg projektów związanych z budowaniem nowoczesnych rozwiązań i koncepcji gospodarczych pozwalających na wdrażanie efektywnych rozwiązań biznesowych.

Mieliśmy przyjemność współtworzyć potencjał gospodarczy PKN ORLEN, Grupy Azoty, czy też wspierać rozwój polskich portów regionalnych. Uczestniczyliśmy w szeregu projektów komunalnych, zapewniając dostęp do finansowania oraz zapewniając zgodność z odpowiednimi regulacjami.

Rozwiń Zwiń

Rekomendacje.

 • UM Olsztyn

  Firma COMPER rzetelnie przeprowadziła przygotowanie konstrukcji powierzeniowej składającej się z komponentów zarówno prawnych, jak i ekonomiczno-finansowych dla Hali Widowiskowo - Sportowej "Urania". Mogę rekomendować firmę COMPER jak profesjonalnego doradcę prawno-ekonomicznego w zakresie usług publicznych.

  UM Olsztyn

 • MPK Olsztyn

  Narzędzie analityczne do monitorowania spółki opracowane przez firmę COMPER pozwala zarządowi spółki MPK Olsztyn w prosty i przejrzysty sposób zdobywać informacje płynnościowe i
zarządzać płynnością spółki. Posiadając takie narzędzie możemy może efektywniej podejmować decyzje w zakresie zarządzania rekompensatą i płynnością spółki. Firma COMPER to profesjonalny i sumienny doradca w zakresie usług ekonomicznych i prawnych.

  MPK Olsztyn

 • OSiR Stargard

  Na podstawie kompleksowej
konstrukcji powierzeniowej przygotowanej przez COMPER, spółka OSiR Stargard uzyskała finansowanie na zrealizowanie inwestycji budowy basenu i kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Spółka OSiR Stargard może zarekomendować firmę COMPER jako fachowego wykonawcę zleceń w zakresie doradztwa finansowo-prawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej.

  OSiR Stargard

 • Stadion w Zabrzu sp. z o.o

  Firma COMPER przygotowała dla spółki Stadion w Zabrzu ekonomiczną stronę powierzenia, która pozwoliła uzyskać preferencyjne finansowanie inwestycji. Firma COMPER wprowadziła również bardzo efektywny system monitorowania zgodności rekompensaty. Dzięki firmie COMPER spółka ma zabezpieczoną kwestię finansowania działalności zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym.

  Stadion w Zabrzu sp. z o.o

 • Urząd Miejski Tomaszów Mazowiecki

  Firma COMPER przeprowadziła szereg niezmiernie istotnych audytów dla Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z zakresu publicznego transportu zbiorowego i gospodarki odpadowej. Firma
COMPER przygotowała również konstrukcje powierzeniowe dla kluczowych spółek miasta.

  Urząd Miejski Tomaszów Mazowiecki

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  Firma COMPER opracowała i przeprowadziła szereg analiz z zakresu pomocy publicznej w odniesieniu do transportu kolejowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wyniki analiz pozwoliły na przygotowanie umowy świadczenia usług publicznych dla PKP Szybka Kolej w Trójmieście Sp. z o.o. Umowa przewozowa pozwala na zoptymalizowaną współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim.

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • ZOS Koszalin

  Dzięki konstrukcji powierzeniowej przygotowanej prze firmę COMPER, spółka posiada sprawną konstrukcję służącą do zarządzania infrastrukturą sportową i zabezpieczoną ścieżkę do finansowania kosztów świadczenia przez spółkę komunalną.

  ZOS Koszalin

 • PKP Szybka Kolej w Trójmieście Sp. z o.o.

  W związku z zadaniami powierzonymi dla spółki przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, firma COMPER przygotowała analizy z zakresu pomocy publicznej i modelowania finansowego. Dzięki tym analizom, spółka może efektywnie realizować działania zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Publicznego.

  PKP Szybka Kolej w Trójmieście Sp. z o.o.

 • MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie

  Firma COMPER w profesjonalny sposób przygotowała konstrukcję powierzeniową, która umożliwiła uregulowanie zasad współpracy z miastem Lublin, tak aby te pozostawały zgodne z prawem.

  MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie

 • Fala Łódź

  Test prywatnego inwestora przygotowany przez firmę COMPER umożliwił w bezpieczny i zgodny z prawem wniesienie nowych składników majątkowych do kapitału zakładowego spółki. Firma COMPER to profesjonalny pomocnik w sprawach ekonomiczno-prawnych.

  Fala Łódź

Baza wiedzy.

Zespół.

Maciej Fornalczyk Maciej Fornalczyk

CEO

Maciej Fornalczyk

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno– Socjologicznym. Ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu prawa antymonopolowego na King’s College of London, University of London. Doświadczony konsultant w przedmiocie prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, kierował szeregiem analiz ekonomiczno–prawnych, prowadził postępowania przed Komisją Europejską i UOKiK.

Zwiń
dr Joanna Fornalczyk dr Joanna Fornalczyk

Partner (CIA 150362)

dr Joanna Fornalczyk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany audytor wewnętrzny. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością Zarządzanie Strategiczne. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku współpracowała przy wielu projektach doradczych oraz postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, a także w wielu projektach z zakresu pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjentów pomocy publicznej, między innymi w sektorach budowlanym, chemicznym, transportowym, obiektów rozrywkowych, parków naukowo–technologicznych, kultury, lotniczym.

Zwiń
Jakub Miziołek Jakub Miziołek

Główny Prawnik

Jakub Miziołek

Członek Izby Adwokackiej w Łodzi od 2002 r. Partner założyciel Marciniak Miziołek Cieniewski – Adwokaci i radcowie prawni spółki partnerskiej a następnie (od 2022) samodzielna praktyka adwokacka. Absolwent studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego, w tym gospodarczego publicznego, zdobywał uczestnicząc w szeregu procesów restrukturyzacji i prywatyzacji spółek Skarbu Państwa.

Zwiń
dr hab. Łukasz Grzejdziak dr hab. Łukasz Grzejdziak

Prawnik of-counsel

dr hab. Łukasz Grzejdziak

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie pomocy publicznej oraz prawie antymonopolowym. Doktor Łukasz Grzejdziak posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa antymonopolowego. Pracował przy wielu projektach z zakresu prawa pomocy publicznej, w szczególności analizując aspekty związane ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Zwiń
apl. rdc. Tomasz Dębski apl. rdc. Tomasz Dębski

Analityk prawny

apl. rdc. Tomasz Dębski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym. Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w szczególności prawie własności przemysłowej i prawie pomocy publicznej. Uczestnik licznych projektów z zakresu usług publicznych oraz audytów. Zajmuje się analizą prawną z zakresu prawa konkurencji, pomocy publicznej i funkcjonowania spółek komunalnych oraz opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Zwiń
Piotr Kulczycki Piotr Kulczycki

Główny Ekonomista

Piotr Kulczycki

Ekonometryk; absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale ekonomiczno – socjologicznym; analityk rynku specjalizujący się w analizach liczbowych i statystycznych z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa antymonopolowego. Pracował przy wielu projektach z zakresu wyznaczania stawki rekompensaty w usługach publicznych, w tym w projektach związanych z implementacją rozporządzenia 1370/2007 i wyliczania stawki rekompensaty w transporcie miejskim.

Zwiń
Mateusz Łęczycki Mateusz Łęczycki

Analityk finansowy

Mateusz Łęczycki

Matematyk, absolwent Politechniki Łódzkiej na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym kierunku Finanse i Rachunkowość. Specjalizuje się w analizach liczbowych i statystycznych z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa antymonopolowego. Buduje i zarządza modelami finansowymi na podstawie których możliwe jest wyznaczania optymalnej wartości rekompensaty. Prowadzi analizy opłacalności projektów inwestycyjnych i optymalizacji prowadzenia inwestycji.

Zwiń
Juliusz Lesman Juliusz Lesman

Analityk finansowy

Juliusz Lesman

Finansista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunkach Finanse i Rachunkowość (I stopień) oraz Bankowość i Finanse Cyfrowe (II stopień – w trakcie). Specjalizuje się w analizach finansowych dotyczących pomocy publicznej oraz prawa antymonopolowego. Uczestnik projektów z zakresu identyfikacji usług publicznych oraz audytów w obrębie pomocy publicznej. Pracował w projektach dotyczących takich sektorów jak: gospodarka odpadami komunalnymi, publiczny transport zbiorowy, sport i rekreacja. 

Zwiń
Anastasiia Misiulia Anastasiia Misiulia

Analityk finansowy

Anastasiia Misiulia

Absolwentka Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Semena Kuzneca na Ukrainie na wydziale Rachunkowości i Audytu na kierunku ekonomika i przedsiębiorczość oraz na wydziale Rachunkowości i Podatków na kierunku zarządzania i administracji.
W Ukrainie sześć lat specjalizowała się w kwestiach zamówień przetargowych, reprezentowała interesy podmiotów w Komitecie Antymonopolowym Ukrainy. Cyklicznie potwierdzała swoją wiedzę certyfikatami z zakresu zamówień przetargowych.
 Wraz z początkiem wojny na Ukrainie przeniosła się do Polski i zaczęła pracować w firmie COMPER Fornalczyk & Wspólnicy z Łodzi.
Uczestniczyła w projektach z zakresu usług finansowo-analitycznych. Pracowała nad projektami związanymi z finansowaniem usług publicznych oraz inwestycjami w infrastrukturę prowadząc prace analityczne w takich sektorach publicznych jak: odbiór odpadów komunalnych oraz infrastruktura sportowa.

Zwiń
Agnieszka Szewczuga Agnieszka Szewczuga

Koordynatorka biura

Agnieszka Szewczuga

Koordynatorka biura z bogatym doświadczeniem w obszarze zarządzania biurem. Posiada wszechstronne umiejętności 
w zakresie organizacji pracy biurowej, obsługi klienta oraz zarządzania dokumentacją. Jej profesjonalizm i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków sprawiają, że jest ceniona przez zespół oraz klientów.

Zwiń