Klauzula prywatności.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Spółka Jawna

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO). W związku z tym pragniemy przekazać kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp. j. (dalej: COMPER) przetwarza dane osobowe.

 • Administratorem danych osobowych jest COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Łodzi, 90-525, ul. Wólczańska 143, e-mail: comper@comper.com.pl, nr. tel. (42) 230 33 50.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane:
  • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, czyli w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach i wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na COMPER, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
 • Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których COMPER realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT wykorzystywaną przez COMPER, a także podmiotom realizującym dla COMPER inne zadania na zasadach outsourcingu (w tym obsłudze rachunkowo-księgowej).
 • Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
 • Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądanie do nich dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania w każdym momencie.
 • Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości otrzymania informacji zwrotnej, a w relacjach umownych podanie danych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. W związku z tym osobie, której dotyczą dane, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pytania dotyczące ochrony prywatności w COMPER, sprzeciwy wobec przetwarzania danych, a także żądania dostępu, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych można kierować na adres: comper@comper.com.pl.

ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES:

COMPER, jako usługodawca strony www.comper.com.pl przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony www.comper.com.pl, konfiguracji strony www.comper.com.pl, bezpieczeństwa i niezawodności strony www.comper.com.pl, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez COMPER na Twoim urządzeniu wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki.