Ustalanie odszkodowań

Powrót

Czym jest?

Jeżeli pojawia się jakikolwiek spór gospodarczy, koniecznością jest przeprowadzenie wyceny wartości przedmiotu sporu. Bez względu na to czy spór dotyczy odszkodowania antymonopolowego, czy też jakiegokolwiek innego zakresu, podstawą jest posiadanie modelu finansowego pozwalającego na obiektywne wyznaczenie wartości przedmiotu sporu.

Co możesz zrobić?

Musisz zgromadzić kompleksową dokumentację sprawy, która ma trafić do sądu i przedstawić ją nam. Najważniejszą kwestią w wyznaczeniu wartości przedmiotu sporu są dane finansowe, na podstawie których będziemy mogli przygotować wycenę przedmiotu sporu.

Jakie jest zagrożenie?

Gdy nie będziesz dysponować modelem finansowym prezentującym wycenę wartości sporu, to prowadzenie postępowania sądowego jest jak poruszanie się po trudnym terenie bez mapy. Można , lecz wiąże się to z ryzykiem popełniania istotnych błędów.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Przygotować interaktywny model finansowy,
  • Przygotować opinię dotyczącą wyceny przedmiotu sporu,
  • Uczestniczyć w procesie przygotowywania pism procesowych, dostarczając wsad ekonomiczny,
  • Wspierać w prowadzonym postępowaniu sądowym.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk i Piotr Kulczycki wraz z zespołem COMPER.

Ustalanie odszkodowań