Dochodzenie roszczeń antymonopolowych (private litigation)

Powrót

Czym jest?

Gdy zostanie wydana decyzja wskazująca na naruszenie prawa antymonopolowego, masz prawo do dochodzenia swoich roszczeń od podmiotu, który jest objęty taką decyzją. A może to Ty właśnie jesteś narażony na pozwy odszkodowawcze? Bez względu na to po której stronie jesteś – COMPER jest gotów dostarczyć Ci wsparcie w zakresie podstępowania odszkodowawczego (private litigation).

Co możesz zrobić?

Jak tylko postępowanie antymonopolowe jest końcowej fazie, koniecznie skontaktuj się z COMPER i przedstaw swoją sprawę. Tylko wtedy możemy przygotować odpowiednie analizy, które pomogą Ci sprawnie przejść przez ten proces.

Jakie jest zagrożenie?

Decyzja antymonopolowa to dopiero początek zagadnienia. Teraz otwiera się przed Tobą szereg możliwości obrony przed roszczeniami lub postawienia odpowiednich zarzutów (w zależności po której jesteś stronie sporu). Gdy zaniedbasz przygotowanie odpowiedniej strategii postępowania możesz narazić się na niekontrolowane postępowania odszkodowawcze (private litigation).

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Wdrożyć system private litigation dilligance (przygotowanie do postępowania odszkodowawczego),
  • Przygotować analizę ryzyka postępowania odszkodowawczego (private litigation),
  • Wyznaczyć wartość potencjalnego odszkodowania (strona powodowa),
  • Określić zasadność stawianych roszczeń odszkodowawczych (strona pozwana),
  • Wesprzeć Cię podczas prowadzonego postępowania odszkodowawczego.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk, Piotr Kulczycki wraz z zespołem COMPER.

Dochodzenie roszczeń antymonopolowych (private litigation)