Komunikacja i PR

Powrót

Czym jest?

Prowadząc działalność gospodarczą musisz zwracać szczególną uwagę na to co i do kogo mówisz. Z tego też względu zasadnym jest budowanie świadomości w zakresie poprawności komunikacji i przekazu. Wystarczy jeden nieopatrzny przekaz i można narazić się na kosztowne postępowanie z zakresu ochrony konkurencji a następnie kosztowne postępowanie odszkodowawcze. Z tego też względu warto zwrócić baczną uwagę na to jak formułowany jest Twój przekaz.

Co możesz zrobić?

Przygotowując się np. do wdrożenia nowego systemu dystrybucji lub wprowadzania nowego cennika musisz uważać, aby tak formułować swój przekaz aby nie narazić się na zainteresowanie UOKiK lub KE. Musisz zwrócić uwagę na to jak będzie formułowany Twój przekaz do interesariuszy. Zastanów się więc czy i w jakim zakresie może pojawić się sytuacja generująca ryzyka błędnej komunikacji i źle dobranego PR.

Jakie jest zagrożenie?

Jednym z istotnych źródeł pozyskiwania wiedzy o działaniach z zakresu naruszeń prawa ochrony konkurencji, przez UOKiK lub KE, jest monitorowanie mediów i wypowiedzi prasowych. Nierzadko na podstawie informacji podawanych przez samych przedsiębiorców, KE czy też UOKiK wszczynają postępowania antymonopolowe. Z tego też względu konieczne jest, aby zadbać o właściwy i prawidłowy przekaz informacji.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Przeprowadzić diagnozę ryzyk komunikacyjnych,
  • Przygotować komunikaty kierowane do interesariuszy uwzględniając uwarunkowania merytoryczne,
  • Asystować w realizacji komunikacji z interesariuszami,
  • Ściśle współpracować z działem marketingu lub PR.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk wraz z XXX.

Komunikacja i PR