Notyfikacja M&A do UOKiK/KE

Powrót

Czym jest?

Rozwój biznesu to nie tylko organiczne budowanie przedsiębiorstwa – to również rozwój przez fuzje i przejęcia. W określonych sytuacjach musisz pamiętać, że masz obowiązek przeprowadzenia notyfikacji takiej transakcji w UOKiK lub w KE (w zależności od wielkości transakcji). COMPER jest gotów przygotować wszystkie konieczne analizy i dokumenty, które są potrzebne w celu przeprowadzenia postępowania notyfikacyjnego.

Co możesz zrobić?

Planując transakcję M&A zaplanuj również konieczność przeprowadzenia postępowania przed UOKiK/KE i jak najszybciej zgłoś się do COMPER. Podstawą dobrze przeprowadzonej notyfikacji jest wyznaczenie rynku właściwego oraz określenie siły rynkowej jej uczestników zarówno przed jak i po transakcji. Pamiętaj więc, że notyfikacja M&A zależy w dużej mierze od analizy ekonomicznej.

Jakie jest zagrożenie?

Brak notyfikacji M&A będzie skutkować nie tylko nałożeniem kary administracyjnej, lecz również będzie powodować koniecznością podziału połączonego przedsiębiorstwa. Może się również okazać, że sąd rejestrowy nie zarejestruje zmiany kapitałowej i cała transakcja nie będzie zakończona.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Przeprowadzić audyt antymonopolowy M&A,
  • Przygotować dokumentację notyfikacyjną,
  • Wyznaczyć rynki właściwe i siłę rynkową stron transakcji,
  • Przeprowadzić postępowanie notyfikacyjne,
  • Uczestniczyć w procesie notyfikacyjnym,
  • Przygotować analizę decyzji warunkowej.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk i adw. Jakub Miziołek, wraz z zespołem COMPER.

Notyfikacja M&A do UOKiK/KE