Procedury leniency

Powrót

Czym jest?

Jeżeli zawrzesz porozumienie, które potencjalnie może naruszać reguły uczciwej konkurencji, to zawsze możesz skorzystać z procedury leniency. Zgłoszenie się do UOKiK lub do KE, w przypadku zawarcia zakazanego porozumienia, pozwoli Ci uniknąć odpowiedzialności za naruszenie prawa ochrony konkurencji. To przeprowadzenia takiego działania konieczne jest jednak odpowiednie przygotowanie. Nie czekaj więc. Zgłoś się do COMPER.

Co możesz zrobić?

Jeżeli zdarzy Ci się uczestniczyć w porozumieniu, które może stanowić naruszenie prawa antymonopolowego, to masz możliwość uniknięcia odpowiedzialności za zawarcie nielegalnego porozumienia. W celu złożenia wniosku leniency (lub leniency+) musisz się jednak przygotować i zważyć wszystkie okoliczności sprawy. Nie czekaj, zgłoś się do nas abyśmy wspólnie mogli określić możliwość skorzystania przez Ciebie z procedury leniency.

Jakie jest zagrożenie?

Jeżeli skorzystasz z procedury leniency (lub leniency+), to masz szansę uniknięcia odpowiedzialności za złamanie prawa ochrony konkurencji. Zgłoszenie się UOKiK lub do KE bez uprzedniego przeanalizowania stanu faktycznego może spowodować więcej problemów niż korzyści. Z tego też względu zasadnym jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Poddać analizie możliwość skorzystania z procedury leniency lub leniency+,
  • Określić korzyści płynące ze skorzystania z procedury leniency lub leniency+,
  • Przygotować wniosek leniency lub leniency+,
  • Asystować w postępowaniu przez UOKiK lub KE.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk i adw. Jakub Miziołek wraz z zespołem COMPER.

Procedury leniency