Sieci dystrybucyjne

Powrót

Czym jest?

W procesie budowania strategii przedsiębiorstwa, prawo antymonopolowe jest jak klocek LEGO – gdy odpowiednio go umieścisz pięknie spina konstrukcję, a jeżeli o nim zapomnisz, to nadepnięcie może boleć. Dlatego też w COMPER stawiamy na to, aby w procesie tworzenia sieci dystrybucyjnych już na samym początku włączyć elementy oceny antymonopolowej, tak aby skutecznie wyeliminować ryzyko naruszenia prawa antymonopolowego.

Co możesz zrobić?

Gdy pojawia się koncepcja utworzenia lub modyfikacji sieci dystrybucyjnej (albo jeżeli po prostu chcesz się upewnić, że Twoja sieć dystrybucyjna jest bezpieczna od strony antymonopolowej), to koniecznie musisz przeprowadzić analizę zgodności z regulacjami ochrony konkurencji. W następstwie przeprowadzenia takiej analizy otrzymasz informację, w jakim stopniu narażasz się na ryzyko antymonopolowe, czyli odpowiedzialność finansową.

Jakie jest zagrożenie?

Jeżeli budując sieć dystrybucyjną zaniedbasz zapewnienie zgodności z regulacjami ochrony konkurencji, to może się okazać, że w wyniku przeprowadzonego postępowania antymonopolowego zostanie nałożona na Twoją firmę kara (do 10% obrotu) a i ty również możesz zostać narazić się na odpowiedzialność finansową (do 2 mln PLN). Drugim elementem ryzyka jest możliwość dochodzenia roszczeń przez interesariuszy, którzy ponieśli szkodę z tytułu Twojego naruszenia prawa. Ostatnim – nie mniej ważnym elementem ryzyka jest naruszenie Twojego dobrego imienia i reputacji rynkowej.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Przeprowadzić definicję rynków właściwych
  • Wyznaczyć pozycję i siłę rynkową,
  • Przeprowadzić ocenę poprawności definiowania rynku właściwego.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk wraz z zespołem COMPER.

Sieci dystrybucyjne