Strategie cenowe

Powrót

Czym jest?

Budowanie przewagi konkurencyjnej często sprowadza się do zbudowania nowego cennika, lecz sprawa ma się zupełnie inaczej, gdy jesteś silnym graczem rynnowym. Posiadając silną pozycję rynkową możesz narazić się na zarzut nadużywania pozycji dominującej (a może nawet pozycji monopolistycznej?). Taki stan rzeczy nie oznacza, że nic nie możesz zrobić! Musisz jednak uważać, jakie działania podejmujesz i jakie skutki rynkowe będą one generować.

Co możesz zrobić?

Pierwszym krokiem jest określenie jakie cele biznesowe leżą u podstaw wprowadzanych zmian, gdyż będą one stanowić punkt odniesienia modelowania finansowego ekonomicznego. Następnie musisz się upewnić, czy nie posiadasz pozycji dominującej i czy nie mają zastosowania względem Ciebie stosowne ograniczenia nakładane przepisami prawa. Następnie musisz określić jaki jest przedział niezgodności Twojej strategii względem regulacji antymonopolowych.

Jakie jest zagrożenie?

Stosowanie praktyk handlowych, które stanowią naruszenie konkurencji podlega karze do 10% obrotu przedsiębiorstwa Dodatkowym elementem jest ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej względem każdego, kto poniósł szkodę z tytułu naruszenia przez Ciebie prawa antymonopolowego.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Określić pozycję rynkową przedsiębiorstwa,
  • Wskazać zakresy niezgodności z regulacjami antymonopolowymi,
  • Zaproponować mitygację ryzyk antymonopolowych,
  • Przeprowadzić analizę zniwelowania ryzyk antymonopolowych (tzw. test bilansujący),
  • Przygotować modelowanie strategii handlowej (cenowej) w kontekście uregulowań antymonopolowych.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk, Piotr Kulczycki, adw. Jakub Miziołek, apl. rdc. Tomasz Dębski wraz z zespołem COMPER.

Strategie cenowe