Audyty rekompensaty

Powrót

Czym jest?

Gdy usługi publiczne są wykonywane przez podmiot wewnętrzny, który wykonuje je z wykorzystaniem konstrukcji powierzeniowej (in-house, zamówienie bezpośrednie), to pokrywanie kosztów świadczenia takich usług jest realizowane poprzez wypłacanie rekompensaty. Istotne jest aby rekompensata nie była wypłacana w nadmiernej wysokości, gdyż w takim przypadku występować będzie pomoc publiczna niezgodna z wewnętrznym rynkiem. Konieczne jest więc przeprowadzanie okresowych audytów rekompensaty, które pozwolą na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia nielegalnej pomocy publicznej.

Co możesz zrobić?

Jeżeli chcesz mieć pewność, że środki, jakie przekazujesz swojej spółce komunalnej są zgodne z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej i finansów publicznych, to musisz pozyskać niezależny audyt z zakresy rekompensaty. Audyty muszą być przeprowadzane wszędzie tam, gdzie zastosowanie ma zamówienie bez procedur konkurencyjnych, bez względu na to czy jest to sektor odpadowy, sportu komunalnego, transportu zbiorowego, kultury, mieszkalnictwa, czy też zagospodarowania terenów zielonych.

Jakie jest zagrożenie?

Organizując projekt inwestycyjny czy też zlecając swojej spółce komunalnej wykonywanie zadań publicznych możesz doprowadzić do sytuacji gdy wypłacone środki będą niezgodne z przepisami prawa. Tym samym doprowadzisz do naruszenia przepisów prawa i może to spowodować zarówno perturbacje ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również może nawet doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Zaprojektować właściwy sposób przeprowadzania audytu rekompensaty,
  • Przeprowadzić audyt rekompensaty,
  • Określić zakresy zgodności z przepisami prawa,
  • Przygotować korektę rozliczeń rekompensaty,
  • Występować przed organami nadzoru finansowego,
  • Przygotować korektę budżetu,
  • Opracować korektę modelu finansowego wykonawcy usług publicznych.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk wraz z zespołem 
i przygotować do efektywnego zarządzania ryzykiem pomocy publicznej.

Audyty rekompensaty