Certyfikacja zgodności rekompensaty

Powrót

Czym jest?

Prowadząc działalność w oparciu o konstrukcję powierzeniową musisz zwracać baczną uwagę, aby wypłacana rekompensata nie była nadmierna. Istotne, jest to że odpowiedzialność dawcy powierzenia nie jest tak krytyczna jak Twoja. Jeżeli okaże się, że Twoja spółka otrzymała nadmierną rekompensatę, to musisz ją zwrócić a konsekwencje będą spoczywać na Tobie.

Co możesz zrobić?

Kluczowym elementem jest przeprowadzenie analizy twojej umowy wykonawczej w kontekście zasad rozliczania rekompensaty. Drugim etapem jest wprowadzenie systemu zabezpieczeń przed pozyskaniem nadmiernej rekompensaty. Następnie skontaktuj się z COMPER.

Jakie jest zagrożenie?

Innowacyjnym produktem opracowanym przez COMPER jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie wykonawcy powierzenia Systemu Certyfikacji Zgodności, który nie tylko zapewnia bieżącą wiedzą o marginesie bezpieczeństwa Twojej rekompensaty, lecz również pozwala na monitorowanie płynności. W efekcie będziesz wiedzieć, kiedy masz prawo do podejmowania istotnych działań finansowo-windykacyjnych względem dawcy powierzenia.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Wprowadzić System Certyfikacji Zgodności,
  • Wdrożyć System Monitorowania Płynności,
  • Prowadzić bieżące monitorowanie rekompensaty,
  • Prowadzić monitorowanie poprawności księgowań kosztów
    i przychodów
  • Wdrożyć system monitorowania płynności

W tym zakresie może Cię wesprzeć dr Joanna Fornalczyk i Piotr Kulczycki wraz z zespołem COMPER.

Certyfikacja zgodności rekompensaty