Doradztwo z pomocy publicznej

Powrót

Czym jest?

Masz zorganizować wykonywanie usług publicznych i zapewnić finansowanie kosztów ich świadczenia, co wiąże się z koniecznością przygotowania stosownych dokumentów i analiz finansowych. Jednym z wyzwań, jakie stoją przed Tobą będzie ustanowienie konstrukcji powierzeniowej, na podstawie której wykonywanie usług publicznych będzie możliwe przy zastosowaniu zamówienia bezpośredniego (zamówienia in-house). Konieczne jest więc przygotowanie zarówno elementów prawnych jak i elementów ekonomiczno-księgowych planowanego powierzenia.

Co możesz zrobić?

Pierwszym krokiem jest określenie podstawy prawnej planowanego powierzenia oraz sprawdzenie czy podmiot mający świadczyć dane usługi będzie spełniał definicję podmiotu wewnętrznego. W celu umożliwienia wypłacania rekompensaty konieczne jest określenie, czy zadania, jakie mają być przedmiotem powierzenia będą mogły być określone jako usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Jakie jest zagrożenie?

Finansowanie kosztów wykonywania usług publicznych bez ustanowienia konstrukcji powierzeniowej (przy zastosowaniu powierzenia bezpośredniego) stanowi nielegalną pomoc publiczną, co powoduje, że przedmiotowe środki nie mogą być wypłacane i podlegają zwrotowi. Wprowadzenie do budżetu danej jednostki samorządowej środków niezgodnych z regulacjami pomocy publicznej będzie podstawą do zanegowania takiego budżetu, a w konsekwencji zatrzymania finansowania tych usług.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Określić podstawę powierzenia wraz z uzasadnieniem,
  • Zdefiniować usługi w kontekście zgodności z definicją usług świadczonych
    w ogólnym interesie gospodarczym,
  • Przygotować uchwałę powierzeniową,
  • Wyznaczyć wartość rekompensaty i rozsądnego zysku,
  • Opracować model finansowy,
  • Przygotować umowę wykonawczą,
  • Przygotować wskaźniki efektywności,
  • Wdrożyć konieczne procedury w Twoim przedsiębiorstwie.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk wraz z zespołem
i przygotować do efektywnego zarządzania ryzykiem pomocy publicznej.

Doradztwo z pomocy publicznej