Komunikacja i PR

Powrót

Czym jest?

Nikt nie jest samotną wyspą. To również dotyczy przedsiębiorstw, a w szczególności tych, które operują finansami publicznymi. Szczególnie istotne jest, aby korzystając z pomocy publicznej dbać o poprawną komunikację z interesariuszami, aby unikać sytuacji w których nierozważny komunikat będzie powodował szereg niepotrzebnych problemów i napięć. Korzystając z wiedzy i doświadczenia COMPER, chętnie wesprzemy Cię w przygotowaniu komunikatów prezentowanych do mediów (w tym mediów elektronicznych), do przedstawicieli jednostek publicznych (w tym radnych) oraz w odniesieniu do interesariuszy wewnętrznych (np. pracowników).

Co możesz zrobić?

Przygotowują się np. do postępowania przed UOKiK lub KE czy też planując wdrożenie konstrukcji powierzeniowej, musisz zwrócić uwagę na sposób komunikacji z otoczeniem, jak również zapewnić, że przekazywać będziesz takie treści, które nie zaszkodzą planowanym przedsięwzięciom. Planując działania związane z występowaniem pomocy publicznej, zastanów się czy i w jakim zakresie może pojawić się sytuacja generująca ryzyka błędnej komunikacji i źle dobranego PR.

Jakie jest zagrożenie?

Jednym z istotnych źródeł pozyskiwania wiedzy o działaniach z zakresu pomocy publicznej, przez organy nadzoru, a w szczególności przez KE, jest monitorowanie mediów i wypowiedzi prasowych. Radni często czerpią wiedzę ze źródeł, które nie gwarantują odpowiedniej jakości. Z tego też względu konieczne jest, aby zadbać o właściwy i prawidłowy przekaz informacji.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Przeprowadzić diagnozę ryzyk komunikacyjnych,
  • Przygotować komunikaty kierowane do interesariuszy uwzględniając uwarunkowania merytoryczne,
  • Asystować w realizacji komunikacji z interesariuszami,
  • Ściśle współpracować z działem marketingu lub PR.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk wraz z XXX.

Komunikacja i PR