Modelowanie rekompensaty

Powrót

Czym jest?

Ustanowienie konstrukcji powierzeniowej pozwala na przeprowadzenie w efektywniejszy sposób przez spółkę komunalną. To już nie jest tajemnicą. Elementem, który budzi wiele wątpliwości i emocji są natomiast koszty wykonania przez spółkę komunalną zadań powierzonych. Odpowiedzią na te zapotrzebowania jest przygotowanie modelu finansowego pozwalającego na wyznaczenie i monitorowanie wartości rekompensaty.

Co możesz zrobić?

Przygotowanie interaktywnego modelu finansowego pozwala na wyznaczenie wartości rekompensaty, monitorowanie jej poziomu oraz – co niezmiernie ważne – pozyskanie finansowania zewnętrznego. Rozwiązaniem wątpliwości związanych z zarządzaniem ryzykiem wartości rekompensaty jest oparcie podejmowanych decyzji o obiektywne czynniki budujące model finansowy. Na tej podstawie można wyznaczyć wartość rekompensaty, jaką wykonawca powierzenia będzie mógł otrzymać od organizatora usług publicznych.

Jakie jest zagrożenie?

Monitorowanie obciążeń finansowych pozwala na stabilizowanie wydatków budżetowych i tym samym na zabezpieczenie stabilności finansowej danej JST. W przypadku gdy nie ma możliwości monitorowania poziomu wydatków, jakie pozwolą na pokrycie obowiązku świadczenia kosztów powierzonych usług nie można mówić o stabilnym budżecie. W konsekwencji możesz okazać się, że obciążenia budżetowe będą w innych wartościach niż te, jakie są przewidziane w budżecie.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Opracować model finansowy,
  • Zweryfikować istniejący model finansowy,
  • Przygotować projekcję rekompensaty,
  • Przygotować projekcję rekompensaty przyjmując założenia inwestycyjne,
  • Skorelować projekcję rekompensaty z uwarunkowaniami budżetowymi.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Piotr Kulczycki wraz z zespołem i przygotować stosowną konstrukcję powierzeniową.

Modelowanie rekompensaty