Notyfikacja pomocy publicznej do UOKiK/KE

Powrót

Czym jest?

W niektórych przypadkach nie można udzielić pomocy publicznej na podstawie gotowych rozwiązań i konieczne jest przeprowadzenie postępowania przed Prezesem UOKiK lub przed Komisją Europejską. W wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymujesz decyzję lub opinię wskazującą na warunki, po spełnieniu których dana pomoc publiczna będzie mogła zostać uruchomiona.

Co możesz zrobić?

Podstawową kwestią, z którą należy się zmierzyć to sama identyfikacja pomocy publicznej, gdyż jest to kluczowy element w każdym postępowaniu przed KE czy też UOKiK. Kolejnym elementem jest opracowanie strategii postępowania, tak aby stosownie zaprojektować poszczególne etapy i przygotować się na nie. Opracowanie samego wniosku notyfikacyjnego rzutuje natomiast bezpośrednio na prowadzone następnie postępowanie i osiągnięty wynik.

Jakie jest zagrożenie?

Udzielenie pomocy publicznej bez pozyskania zgody KE powoduje, że uruchomione środki stają się pomocą nielegalną (niezgodną z wewnętrznym rynkiem) i tym samym będą powodować wysokie ryzyko finansowe u beneficjenta. Udzielenie pomocy nielegalnej powoduje, ryzyko obowiązku zwrotu wraz z odsetkami, co istotnie narusza płynność tego przedsiębiorcy a dawcę może narazić na odpowiedzialność z tytułu nieuzasadnionego dysponowania środkami publicznymi – nawet na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Przeprowadzić identyfikację pomocy publicznej,
  • Określić możliwości skorzystania z gotowych rozwiązań pomocowych,
  • Opracować plan postępowania,
  • Przygotować wniosek do Prezesa UOKiK o wydanie opinii,
  • Przygotować wniosek do KE o wydanie decyzji,
  • Reprezentować w toku postępowania przed Prezesem UOKiK,
  • Reprezentować w toku postępowania przed KE.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk wraz z zespołem i przygotować stosowną konstrukcję powierzeniową.

Notyfikacja pomocy publicznej do UOKiK/KE