Test Prywatnego Inwestora

Powrót

Czym jest?

Finansowanie własnej spółki komunalnej nie zawsze musi wiązać się z występowaniem pomocy publicznej. W celu odrzucenia występowania pomocy publicznej, jednym z rozwiązań jest udowodnienie, że dane przysporzenie jest udzielane na warunkach rynkowych. Oznacza to przeprowadzenie tzw. Testu Prywatnego Inwestora. To podejście jest stosowalne również do umarzania długu, przekazania składników majątkowych, itp.

Co możesz zrobić?

Podstawową kwestią jest zgromadzenie argumentów przemawiających za zastosowaniem danego wsparcia i jakie efekty chcesz uzyskać. Z tymi informacjami przyjdź do nas – skontaktuj się z COMPER.

Jakie jest zagrożenie?

Gdy udzielisz wsparcia bez przeprowadzenia analizy w tym zakresie i nie będziesz 
w stanie zapewnić zgodności z regulacjami pomocy publicznej, narażasz się na poważne naruszenie prawa a Twoją spółkę na ryzyko zwrotu uzyskanego przysporzenia.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Przygotować Test Prywatnego Inwestora, Test Prywatnego
    Wierzyciela i pochodne,
  • Przeprowadzić strukturyzowanie transakcji celem zapewnienia
    zgodności z prawem,
  • Wesprzeć w procesie ustaleń i zmian w strukturze finansowania.

Wsparcie w tym zakresie będzie zapewniać dr Joanna Fornalczyk i Piotr Kulczycki wraz z zespołem COMPER.

Test Prywatnego Inwestora