W naszym dorobku z zakresu ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego znajdują się projekty zrealizowane między innymi w takich sektorach, jak:

 • chemiczny,
 • spożywczy,
 • petrochemiczny,
 • telekomunikacyjny,
 • energetyczny,
 • gazowy,
 • wydawniczy,
 • kolejowy,
 • materiałów budowalnych,
 • ochrony zdrowia,
 • handlu wielkopowierzchniowego,
 • IT,
 • odpadów komunalnych,
 • lotniskowy,
 • finansowy,
 • przemysłu lekkiego,
 • farmaceutyczny,
 • transportu komunalnego.
Masz pytania? Napisz do nas
Dlaczego COMPER?

Dlaczego COMPER?

To proste – jako ekonomiści rozumiemy procesy gospodarcze i potrafimy wycenić ryzyko gospodarcze powodowane przez prawo ochrony konkurencji i inne regulacje antymonopolowe.Jak działamy?

Jak działamy?

Skutecznie – najpierw identyfikujemy problem biznesowy, a następnie dopasowujemy do niego ścieżki postępowania.Rozwijając sieć dystrybucji lub planując przejęcia kapitałowe należy zwrócić baczną uwagę na uregulowania prawa ochrony konkurencji, które w 80% wiążą się z szeroko pojęta wiedzą ekonomiczną...

Więcej