Audyt z pomocy publicznej - podstawa do udziału w systemie wsparcia kogeneracji

System wsparcia wprowadzany ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zakłada konieczność uwzględnienia otrzymanej pomocy inwestycyjnej, w procesie ubiegania się o wsparcie. Występuje więc konieczność odpowiedniej identyfiakcji wszystkich form i rodzajów pomocy publicznej, jaka powinna zostać ujęta w kalkulacji ubiegającego sie o wsparcie wytwórcy energii. 

COMPER jest partnerem prawno-ekonomicznym VI Konferencji "Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbędzie się 5 i 6 lutego 2019 r. w Katowicach a jej organizatorem jest wydawnictwo "Nowa Energia". Wszystkie szczegóły znajduję się TU.

Maciej Fornalczyk będzie mówił o roli audytu z pomocy publicznej w systemie wsparcia produskcjoi energii z wysokosprawnej kogeneracji (pierwszy panel wo godzinach 10.10-12.00).