Od Pomorza aż po Śląsk
 
Ostatnio Maciej Fornalczyk wręczał statuetki w Gdynia a teraz szybkie przerzucenie na Śląsk, do Rybnika (Rybnik.eu - Miasto Rybnik) gdzie przygotowaliśmy kompleksową konstrukcję powierzeniową w publicznym transporcie zbiorowym. ???????? Wprowadzenie nowego systemu organizacji transportu zbiorowego jest związane z powołaniem spółki komunalnej Miasta Rybnika i obłożenie tego podmiotu obowiązkiem świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.
 
W zakres obowiązków spółki Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. zostało włączone również wsparcie rozwoju transportu zbiorowego Miasta oraz świadczenie usług z wykorzystaniem nowoczesnego taboru wodorowego.
 
Świetna współpraca z Panią Dorotą Masłowską oraz Prezesem Łukaszem Kosobuckim pozwoliła na przygotowanie trwałej i kompleksowej konstrukcji poweirzeniowej, która umożliwi nie tylko samo świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego lecz również da możliwość na realizację szeregu innych zadań komunalnych.
 
Pamiątkowe statuetki powierzeniowe odebrali Piotr Kuczera (Prezydent Miasta Rybnik) oraz Pan Łukasz Kosobucki (Prezes Zarządu spółki Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.) a obecni podczas uroczystości byli: Pani Dorota Masłowska (Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego) oraz Pan Janusz Koper (Zastępca Prezydenta).