Seminarium, które odbyło się 28 maja 2018 r. w siedzibie Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi, było bardzo ciekawe i prowadziło do interesujących wniosków. Dziękujemy za wspólną organizację tego przedsięwzięcia Portowi Lotniczemu oraz Bankowi PeKaO SA